RENOVĀCIJA: SVARĪGA STRATĒĢIJA IZAUGSMEI, KĀ ARĪ VESELĪBAS UN KLIMATA UZLABOŠANAI

Kopš 2015. gada Healthy Homes Barometer sadarbojās ar akreditētiem pētniecības partneriem, lai izpētītu Eiropas dzīvojamā fonda stāvokli. Šogad tas izceļ ēkas, kurās dzīvojam un strādājam, un atklāj steidzamu nepieciešamību pēc renovācijas.

Iekštelpu klimata apdraudējumi, piemēram, mitrums un pelējums, pārmērīgs troksnis, aukstums vai dienasgaismas trūkums, ir pārāk izplatīta problēma cilvēkiem Latvijā. Patiesībā vairāk nekā katrs trešais cilvēks Latvijā ir pakļauts vismaz vienam no šiem apdraudējumiem. 


HHB 2019

Lejupielādēt jaunāko ziņojumu

Veselīgu māju barometrs ir ikgadējs pētījums par Eiropas iedzīvotājiem, par iekštelpu klimatu, kā tas ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli. 2022. gada pētījums ir veikts, liekot uzsvaru uz ēku ilgtspējību. 

 

HHB 2018

Lejuplādēt  ziņojumu 

Veselīgo māju barometrs ir ikgadējs pētījums par Eiropas pilsoņu attieksmi un uzvedīgu mājas komforta, enerģijas patēriņa un vides ietekmes jautājumos. Jaunākajā pētījumā akcentēts mājokļu fonds Eiropas valstīs un darba vietu problemātika.

Lejuplādēt kopējo ziņojumu 

Veselīgo māju barometrs ir ikgadējs pētījums par Eiropas pilsoņu attieksmi un uzvedīgu mājas komforta, enerģijas patēriņa un vides ietekmes jautājumos. Pētījumu pasūta VELUX grupa un to realizē neatkarīgi konsultanti profesora Bernda Vegnera (Bernd Wegner) no Berlīnes Humbolta universitātes vadībā.

HHB

Lejuplādēt Latvijas ziņojumu 

Veselīgo māju barometrs ir ikgadējs pētījums par Eiropas pilsoņu attieksmi un uzvedīgu mājas komforta, enerģijas patēriņa un vides ietekmes jautājumos. Pētījumu pasūta VELUX grupa un to realizē neatkarīgi konsultanti profesora Bernda Vegnera (Bernd Wegner) no Berlīnes Humbolta universitātes vadībā. Barometra dati par Latviju.