VELUX Privātuma politika

VELUX Latvia SIA respektē un sargā Jūsu privātumu. Zemāk Jūs varat iepazīties ar to, kā mēs pārvaldām Jūsu personas datus.

VELUX Latvia SIA, reģ. Nr. 40003279195, juridiskā adrese: Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002, Latvija (turpmāk - VELUX), ir atbildīgs par Jūsu datu vākšanu, uzglabāšanu un citām apstrādes darbībām Latvijā. Atsevišķu informāciju lūgsim Jums tieši, savukārt cita informācija tiks vākta automātiski. 

Šajā Privātuma politikā aprakstīts, kā apstrādājam datus, kurus mums sniedzat vai kurus mēs ievācam mūsu digitālajās platformās, apmeklētājiem caur tām piekļūstot mūsu tiešsaistes klātbūtnei un izmantojot mūsu pakalpojumus. VELUX Privātuma politika ir izveidota saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas normatīvajiem aktiem.

1. Leģitīms (likumīgs) pamats VELUX datu apstrādei

Kad VELUX apstrādā datus uz līguma vai potenciāla līguma pamata, juridiskais pamats personas datu apstrādei ir nepieciešamība līguma noteikumu izpildei vai uz Jūsu pieprasījuma pamata, veikt darbības, lai sagatavotu līgumu. Ja juridiskais  pamats datu apstrādei ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī savu piekrišanu atsaukt, kā tas ir minēts dokumenta turpinājumā, bet tas neietekmē juridisko pamatu VELUX veikt datu apstrādi līdz tam brīdim, kad piekrišana tiek atsaukta. Ja VELUX nodod personas datus valsts pārvaldes, izmeklēšanas un operatīvās darbības iestādēm un citām tiesībsargājošām institūcijām, tas tiek darīts tikai likumā noteiktā pienākuma dēļ.

2. Kādus personas datus VELUX ievāc un kāpēc

Personas dati, kurus Jūs sniedzat VELUX, un dati, kuri tiek ievākti caur mūsu digitālajām platformām, tiks izmantoti, lai uzlabotu mūsu klientu zināšanas un kalpotu par pamatu atbilstošai komunikācijai un piedāvājumiem visos Jūsu un VELUX saskares punktos. Tāpat šie dati var tikt izmantoti produktu pilnveidošanā.

VELUX ievāc personas datus ar mērķi sniegt mūsu produktus un informāciju tirgotājiem, izplatītājiem, līgumpartneriem, klientiem, partneriem, un lai tiktu ievēroti piemērojamie normatīvie akti. Ja persona izvēlas attiecīgus personas datus nesniegt, mums var nebūt iespējams ar šādu personu vai šādas personas organizāciju veikt darījumus vai šādai personai sniegt lūgtos produktus un/vai informāciju.

VELUX ievākto datu pamatkategorijas un to pamatmērķi ir šādi:

2.1 Kā daļa no vispārējās VELUX uzņēmuma darbības

Mēs ievācam personas datus par atsevišķām personām, klientiem, darbiniekiem, piegādātājiem (ieskaitot trešās puses pakalpojumu sniedzējus), līgumpartneriem, saistītiem uzņēmumiem, aģentiem un korporatīvajiem klientiem un citiem sadarbības partneriem. Starp šiem datiem var būt personas vārds, kontaktinformācija un cita informācija, kas nepieciešama nodarbinātības sniegšanas mērķiem vai darījumu veikšanai ar Jums vai Jūsu uzņēmumu.

2.2 Lai palīdzētu atbildēt uz jautājumiem

Jūs varat izvēlēties mums sniegt savus personas datus, ieskaitot vārdu, e pasta adresi vai citu kontaktinformāciju, kad kontaktējaties ar VELUX pa tālruni, e pastu, pastu vai izmantojot mūsu digitālās platformas. Šie dati mums ļauj atbildēt uz lūgumiem pēc informācijas tādos jautājumos kā VELUX produkti, organizēt uzstādāmo VELUX produktu mērīšanu un cenas noteikšanu, organizēt loga apkalpošanu, vai pieteiktu prasību VELUX produkta garantijai. Informācija var tikt atklāta VELUX A/S vai citai VELUX pārdošanas kompānijai, attiecīgiem neatkarīgiem montieriem vai biznesa sadarbības partneriem (dīleriem) ar mērķi mums palīdzēt klientam atbildēt uz viņa/viņas jautājumu vai organizēt pakalpojumu sniegšanu, piemēram, dienesta izsaukumu vai cenas noteikšanu. 

2.3 Klienti un topošie klienti

Mēs varam ievākt personas datus par mūsu klientiem un topošajiem klientiem, ieskaitot vārdu, kontaktinformāciju, maksājumu un kredītkaršu informāciju, kredītinformāciju un citu informāciju, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu veikt darījumus ar personu vai uzņēmumu. Mēs varam atklāt informāciju tirgotājiem vai individuāliem montieriem, lai apstrādātu klienta lūgumus, ieskaitot VELUX produktu piegādes klientam organizēšanu vai lai palīdzētu atbildēt uz jautājumiem.

2.4 Biznesa attīstība

Personas dati, kurus Jūs mums sniedzat, un personu dati, kas tiek ievākti digitālajās platformās, tiks izmantoti, lai uzlabotu mūsu klientu  izpratni un  virzītu atbilstošu komunikāciju un veicinātu tieši Jums visatbilstošākā piedāvājumā sagatavošanu no VELUX vai VELUX A/S puses. Personas dati tiek izmantoti arī produktu izstrādē. 

2.5 Mārketinga komunikācijas 

Ar Jūsu piekrišanu, ja tāda ir nepieciešama, mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai Jūs informētu par VELUX uzņēmējdarbības darījumiem, produktiem un pakalpojumiem. Ja nevēlaties, lai VELUX Jūsu personas datus izmantotu šādiem mērķiem, vai ja nevēlaties turpmāk saņemt jebkādu informāciju, jebkurā brīdī varat atrakstīties no mūsu informatīvo ziņojumu saņemšanas. Atrakstīšanās saiti varat atrast mūsu dažādo komunikācijas kanālu apakšējā daļā vai atrakstieties, rakstot mums uz e pastu vai pastu. Kad Jūs atrakstieties no informatīvo ziņojumu saņemšanas, VELUX dzēsīs Jūsu personas datus divu mēnešu laikā, izņemot gadījumus, kad apstrādājam Jūsu personas datus citiem mērķiem, kuri minēti politikas 2.1. līdz 2.8. punktos.

2.6 Apmeklētāju un klientu aptaujas 

Varam ievākt personas datus no digitālo platformu apmeklētājiem vai VELUX tīmekļa vietnes apmeklētājiem vai klientiem kā daļu no anketēšanas saistībā ar VELUX pakalpojumiem un produktiem. VELUX Jūsu personas datus nodosim VELUX A/S, saistībā ar VELUX A/S mērķi veikt anketēšanu un klientu aptaujas. Šī informācija bez Jūsu piekrišanas netiks izmantota mārketinga komunikācijai.

2.7 Topošie darbinieki un līgumpartneri

Kad persona piesakās uz darbu vai ar VELUX uzņēmumu noslēdz līgumu, mēs varam ievākt noteiktu informāciju, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, informāciju par darba vēsturi, attiecīgu reģistru pārbaudes rezultātiem un informāciju par profesionālajām interesēm. Šo informāciju varam no Jums ievākt tiešā veidā, no darbā iekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem un no personas iepriekšējā darba devēja vai citām pusēm, ieskaitot rekomendācijas un publiski pieejamus avotus un ievērojot piemērojamos personas datu aizsardzības noteikumus. Šī informācija tiek izmantota, lai mūs informētu vai palīdzētu izlemt, vai personai izteikt darba piedāvājumu un/vai ar personu noslēgt līgumu.

2.8 Lai ievērotu tiesību aktus

Varam ievākt personas datus, kā to pieprasa vai ļauj normatīvie akti.

VELUX ievāktie personalizētie, kā arī nepersonalizētie dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem un netiks nelikumīgi pārdoti vai izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kuri minēti politikas 2 un 4 punktos..

3. Kādā veidā VELUX ievāc informāciju par Jums

Ievācam informāciju, kuru Jūs mums sniedzat, kad piesakāt produktus, pakalpojumus vai lūdzat mums sniegt informāciju, reģistrējaties pie mums, piedalāties publiskās diskusijās vai citās aktivitātēs mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs, atsaucaties uz klientu aptaujām vai citādi ar mums mijiedarbojaties. 

Mēs ievācam informāciju izmantojot dažādas tehnoloģijas, piemēram, sīkdatnes, atsaucoties uz VELUX sīkdatņu politiku (Ar politiku var iepazīties katras lapas apakšā zem sadaļas "Par VELUX").

4. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Tiešsaistes vietne satur saites uz citām tīmekļa vietnēm (piemēram, „Facebook”, „Google+”, „YouTube”, „Pinterest”), uz kurām šī Privātuma politika neattiecas. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs neatbalstām citas vietnes vai to saturu. Mēs aicinām Jūs izlasīt katras Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes privātuma paziņojumus.

5. Jūsu datu sniegšana citiem uzņēmumiem

VELUX ar Jūsu personas datiem nedalīsies, izņemot atsevišķas situācijas, ja tas nav pretrunā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, starp kurām ir:

Kad grupas uzņēmums un trešās puses uzņēmumi mūsu vārdā vai labā sniedz pakalpojumus, piemēram, preču piegādi un klientu apkalpošanu. Šiem uzņēmumiem ir aizliegts Jūsu personas datus izmantot citiem mērķiem, kurus neesam pieprasījuši mēs vai kuri nav pieprasīti tiesību aktos.

Kad mēs ar personas datiem dalāmies ar VELUX grupas uzņēmumiem un trešajām pusēm, lai nodrošinātu mūsu klientu drošību un aizsardzību, lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu, lai ievērotu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, kā piemēram, personas datu nodošana valsts pārvaldes, izmeklēšanas un operatīvās darbības iestādēm un citām tiesībsargājošām institūcijām, vai citādi, ja pēc labākā godaprāta uzskatām, ka tās atklāšanu pieprasa normatīvie akti, piemēram, lai veiktu lietvedības vai arhivēšanas pasākumus.

Kad Jūs mums ļaujat dalīties ar personas datiem ar citu uzņēmumu, piemēram:

Nolemjat ar Jūsu personas datiem dalīties ar uzmanīgi izvēlētu uzņēmumu, lai tas varētu Jums sniegt piedāvājumus un informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem; 

Norādot mums dalīties ar Jūsu personas datiem ar trešo personu vietnēm vai platformām, piemēram, sociālās tīklošanas vietnēm.

Kad VELUX sadarbojas ar ārējiem pakalpojuma sniedzējiem (datu apstrādātājiem), VELUX slēdz Datu apstrādes līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par Jūsu personas datu apstrādi.

Tālāk politikā (skatīt punktus 5.1. – 5.2.) neesam iekļāvuši visus personas datu saņēmējus, vienīgu tos, kuri atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tā iemesls ir tas, ka VELUX ir daļa no lielas, globālas uzņēmuma grupas, kas strādā ar lielu skaitu datu apstrādātāju. Visu šo saņēmēju iekļaušana šajā politikā, neveicinātu skaidrību un saprātīgu uztveri par tiem. Kā arī VELUX grupa regulāri maina pakalpojumu piegādātājus. Tāpēc būtu liels administratīvs slogs, lai uzturētu aktuālu piegādātāju sarakstu. Kā arī VELUX būtu jāinformē Jūs katru reizi, kad šajā politikā kāds no piegādātājiem tiktu izdzēsts vai pievienots, kas, mūsuprāt, būtu Jums apgrūtinoši. Tāpēc uzskatām, ka sniedzot Jums informāciju par personu datu saņēmēju kategorijām, tas būtu pārskatāmāks un Jums vieglāk uztverams nekā saraksts ar visiem datu saņēmējiem.

Datu saņēmēji ārpus ES:

6. Jūsu datu subjektu tiesības, kontroles un izvēles iespējas

VELUX Jums sniedz noteiktu kontroli un izvēles iespējas pār to, kā mēs ievācam, izmantojam un dalāmies ar Jūsu datiem. Saskaņā ar vietējiem likumiem Jūsu kontroles iespējas un izvēles ir šādas:

Jūs varat mainīt savas izvēles attiecībā uz abonementiem, informatīvajām vēstulēm un brīdinājumiem, lai Jūs spētu sniegt piekrišanu atsevišķiem komunikācijas veidiem, kas būtu Jums tīkamāki;

Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties no mums saņemt mārketinga informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt;

Tāpat varat izvēlēties, vai mums dalīties ar Jūsu personas datiem ar citiem uzņēmumiem, lai tie varētu Jums sniegt mārketinga informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem;

Varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt mērķreklāmas no daudzu reklāmu tīklu, datu apmaiņas, mārketinga analītikas un citu pakalpojumu sniedzējiem.

 Papildu iepriekš minētajam Jums ir arī šādas tiesības attiecībā uz Privātuma politikā minētajiem personas datiem:

Piekļuves tiesības. Tas nozīmē, ka Jums ir tiesības:

saņemt no VELUX apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Jums tiek vai netiek apstrādāti personas dati, 

ja VELUX apstrādā Jūsu personas datus, tad Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajiem Personas datiem un saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem, personas datu kategorijām, personas datu saņēmēju kategorijām, personas datu glabāšanas laiku, Jūsu datu aizsardzības tiesībām, personas datu saņemšanas avotu un automatizēto lēmumu pieņemšanu (ja tāda notiek). 

Par visām papildu personas datu kopijām, ko Jūs pieprasāt no VELUX, mēs esam tiesīgi lūgt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām. Papildus, ja Jūs iesniedzat pieprasījumu elektroniskā formā un nepieprasāt citādi, VELUX informāciju sniedz plaši izmantotā elektroniskā formātā.

Tiesības labot. Neprecizitāšu gadījumā Jums ir tiesības pieprasīt, lai VELUX izlabo neprecīzus personas datus.

Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai VELUX nodzēstu Jūsu personas datus, ja:

Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar norādītajiem nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti;

Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta personas datu apstrāde;

Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

Personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad saskaņā ar likumu VELUX ir pienākums apstrādāt personas datus vai personas datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai, vēstures pētniecības nolūkiem vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu. 

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir tiesības prasīt, lai VELUX ierobežotu personas datu apstrādi, ja:

Jūs apstrīdat personas datu precizitāti vai apstrādes likumīgumu (ierobežošana darbosies, kamēr notiek šis apstrīdēšanas process);

Personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu;

VELUX personas dati vairs nav nepieciešami, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības iebilst pret apstrādi. Balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz VELUX leģitīmajām interesēm un piekrišanu. VELUX ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja VELUX norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats personas datu apstrādei ir piekrišana, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana. 

Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs sniedzāt VELUX, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus prasīt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie personas dati tiek apstrādāti uz līguma vai piekrišanas pamata ar automatizētiem līdzekļiem. 

Jūs varat īstenot savas tiesības uz kontroli un izvēli un pieprasīt pieeju saviem personas datiem, sazinoties ar mums un apmeklējot mūsu vietnē sadaļu Palīdzība un konsultācijas/Sazinies ar mums www.velux.lv un rakstot uz sadaļā norādīto e-pastu vai sekojot komunikācijā ar Jums sniegtajām instrukcijām. Ievērojiet, ka, neļaujot mums vākt Jūsu personas datus, mēs varam nespēt Jums sniegt attiecīgus produktus un pakalpojumus, bet daži mūsu pakalpojumi var neņemt vērā Jūsu intereses vai vēlmes. Ja Jums ir kādi jautājumi par specifiskiem mūsu apstrādātajiem vai uzglabātajiem Jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot e-pastu, kas atrodams sadaļā Palīdzība un konsultācijas/Sazinies ar mums www.velux.lv.

7. Datu drošība, integritāte un uzglabāšana

Jūsu informācijas drošība, integritāte un konfidencialitāte mums ir ļoti svarīga. VELUX ir ieviesis tehniskus, administratīvus un fiziskus drošības līdzekļus ar mērķi aizsargāt informāciju no neatļautas pieejas, atklāšanas, izmantošanas un modificēšanas. Laiku pa laikam pārskatām mūsu drošības procedūras un ņemam vērā atbilstošās jaunākās tehnoloģijas un metodes. Informējam, ka, neskatoties uz mūsu pieliktajām pūlēm, nekāda aizsardzība nav nevainojama vai nepārvarama. 

Jūsu personas datus uzglabāsim tik ilgi, cik tas nepieciešams Privātuma politikā norādīto mērķu izpildīšanai un cik nepieciešams, lai nodrošinātu datu apstrādes atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī, lai noteiktos gadījumos nodrošinātu VELUX leģitīmās (likumīgās) intereses. VELUX regulāri atjauninās informāciju, lai tā vienmēr atbilstu jaunākajām izmaiņām.

8. Datu pārsūtīšana, uzglabāšana un globāla apstrāde

VELUX ir daļa no VELUX grupas, kura darbojas globāli un Jūsu personas datus var pārsūtīt atsevišķiem VELUX uzņēmumiem vai trešajām pusēm visā pasaulē, ievērojot šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus un tiesiskos pamatus. Vienmēr, kad Jūsu personas datus pārsūtam, uzglabājam vai citādi apstrādājam, ievērojam visus saprātīgos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datu privātumu. Tāpat, izmantojot vai atklājot ārpus Eiropas Savienības pārsūtītus personas datus, ievērojam ES–ASV privātuma vairogu, izmantojam Eiropas Savienības apstiprinātos standartizētos līgumu noteikumus, ievērojam visus pārējos Eiropas Savienības tiesību normās noteiktos pasākumus, lai nodrošinātu adekvātus aizsarglīdzekļus vai iegūtu Jūsu piekrišanu.

Jūsu personas dati tiek uzglabāti serveros, kuri atrodas Eiropas Savienībā.

9. Izmaiņas šajā VELUX Privātuma politikā

Laiku pa laikam mēs varam izdarīt izmaiņas šajā VELUX Privātuma politikā, lai to saskaņotu ar pēdējām tehnoloģijām, industrijas praksi, iestāžu prasībām vai citiem mērķiem. Vienmēr VELUX vietnē un lietotnēs būs pieejama pati aktuālākā Privātuma politikas versija. Mēs Jūs informēsim, ja šādas izmaiņas ir būtiskas, un, kad to pieprasa piemērojamie normatīvie akti, lūgsim Jūsu piekrišanu.

10. Komentāri un jautājumi

Ja Jums ir komentāri vai jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar VELUX Klientu servisu (kontaktinformācija norādīta Privātuma politikas beigās). 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Varat sazināties ar VELUX, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs Privātuma politikas beigās. Gadījumā, ja iesniedzat sūdzību VELUX, Jums jānorāda sūdzības iesniedzēja vārds un kontaktinformācija. VELUX sūdzību izskatīs un atbildēs 30 dienu laikā. Ja uzskatāt, ka VELUX nespēj atbilstoši atrisināt sūdzību, to varat iesniegt Datu valsts inspekcijā (Adrese: Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, tālrunis 67 223 131, e pasts: info@dvi.gov.lv ). 

11. Kontaktinformācija

Datu pārzinis attiecībā uz Jūsu personas datiem Latvijā un šīs vietnes īpašnieks ir VELUX Latvia SIA (reģ. Nr. 40003279195, juridiskā adrese: Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002, Latvija). 

Ar VELUX Latvia SIA Jūs varat sazināties, rakstot mums uz iepriekš norādīto pasta adresi vai e pasta adresi velux.latvia@velux.com, kā arī zvanot uz tālruņa numuru +371 80008802. 

Šī VELUX Privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta 2018. gada maijā.