VELUX Privātuma politika

VELUX Grupa respektē un sargā Jūsu privātumu. Zemāk Jūs varat iepazīties ar to, kā mēs pārvaldām Jūsu personas datus.
Šajā Privātuma politikā aprakstīts, kā apstrādājam datus, kurus mums sniedzat vai kurus mēs ievācam mūsu digitālajās platformās, apmeklētājiem caur tām piekļūstot mūsu tiešsaistes klātbūtnei un izmantojot mūsu pakalpojumus. VELUX Privātuma politika ir izveidota saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas normatīvajiem aktiem.
Grupas mātes uzņēmums VELUX A/S ir reģistrēts Dānijā, Reģ.Nr. 30003519, juridiskā adrese Aadalsvej 99, 2970 Hoersholm, Dānija.

1. Leģitīms (likumīgs) pamats VELUX datu apstrādei

Kad VELUX apstrādā datus uz līguma vai potenciāla līguma pamata, juridiskais pamats personas datu apstrādei ir nepieciešamība līguma noteikumu izpildei vai uz Jūsu pieprasījuma pamata, veikt darbības, lai sagatavotu līgumu. Ja juridiskais  pamats datu apstrādei ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī savu piekrišanu atsaukt, kā tas ir minēts dokumenta turpinājumā, bet tas neietekmē juridisko pamatu VELUX veikt datu apstrādi līdz tam brīdim, kad piekrišana tiek atsaukta. Ja VELUX nodod personas datus valsts pārvaldes, izmeklēšanas un operatīvās darbības iestādēm un citām tiesībsargājošām institūcijām, tas tiek darīts tikai likumā noteiktā pienākuma dēļ.

2. Kādus personas datus VELUX ievāc un kāpēc

VELUX ievākto datu pamatkategorijas un to pamatmērķi ir šādi:

  2.1 Kā daļa no vispārējās VELUX uzņēmuma darbības
Mēs ievācam personas datus par atsevišķām personām, klientiem, darbiniekiem, piegādātājiem (ieskaitot trešās puses pakalpojumu sniedzējus), līgumpartneriem, saistītiem uzņēmumiem, aģentiem un korporatīvajiem klientiem un citiem sadarbības partneriem. Starp šiem datiem var būt personas vārds, kontaktinformācija un cita informācija, kas nepieciešama nodarbinātības sniegšanas mērķiem vai darījumu veikšanai ar Jums vai Jūsu uzņēmumu.

2.2 Lai palīdzētu atbildēt uz jautājumiem
Jūs varat izvēlēties mums sniegt savus personas datus, ieskaitot vārdu, e‑pasta adresi vai citu kontaktinformāciju, kad kontaktējaties ar VELUX pa tālruni, e‑pastu, pastu vai izmantojot mūsu digitālās platformas. Šie dati mums ļauj atbildēt uz lūgumiem pēc informācijas tādos jautājumos kā VELUX produkti, organizēt uzstādāmo VELUX produktu mērīšanu un cenas noteikšanu, organizēt loga apkalpošanu, vai pieteiktu prasību VELUX produkta garantijai. Informācija var tikt atklāta VELUX A/S vai citai VELUX pārdošanas kompānijai, attiecīgiem neatkarīgiem montieriem vai biznesa sadarbības partneriem (dīleriem) ar mērķi mums palīdzēt klientam atbildēt uz viņa/viņas jautājumu vai organizēt pakalpojumu sniegšanu, piemēram, dienesta izsaukumu vai cenas noteikšanu. 

2.3 Klienti un topošie klienti
Mēs varam ievākt personas datus par mūsu klientiem un topošajiem klientiem, ieskaitot vārdu, kontaktinformāciju, maksājumu un kredītkaršu informāciju, kredītinformāciju un citu informāciju, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu veikt darījumus ar personu vai uzņēmumu. Mēs varam atklāt informāciju tirgotājiem vai individuāliem montieriem, lai apstrādātu klienta lūgumus, ieskaitot VELUX produktu piegādes klientam organizēšanu vai lai palīdzētu atbildēt uz jautājumiem.

2.4 Biznesa attīstība
Personas dati, kurus Jūs mums sniedzat, un personu dati, kas tiek ievākti digitālajās platformās, tiks izmantoti, lai uzlabotu mūsu klientu  izpratni un  virzītu atbilstošu komunikāciju un veicinātu tieši Jums visatbilstošākā piedāvājumā sagatavošanu no VELUX vai VELUX A/S puses. Personas dati tiek izmantoti arī produktu un sniegto pakalpojumu izstrādē. 

2.5 Mārketinga komunikācijas 
Ar Jūsu piekrišanu, mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai Jūs informētu par VELUX uzņēmējdarbības darījumiem, produktiem un pakalpojumiem. 

Iepriekš minētajiem mērķiem, mēs izveidojam mārketingu, kas pielāgots jūsu vēlmēm un profilam, pamatojoties uz jūsu kontaktinformāciju, pārlūkošanas vēsturi, pārdošanas un abonēšanas pakalpojumu informāciju; piemēram, vārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, pirkumu vēsture, unikālie identifikatori, piemēram, sīkfailu vai ierīces ID, un izsekotā pārlūkošanas vēsture, pamatojoties uz šiem ID. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis saraksts nav pilnīgs, jo mēs varam izmantot jebkādu personisko informāciju, kas savākta saistībā ar jūsu mijiedarbību ar VELUX A/S un tās vietnēm, mobilajām lietojumprogrammām, produktiem un pakalpojumiem.

Ja nevēlaties, lai VELUX Jūsu personas datus izmantotu šādiem mērķiem, vai ja nevēlaties turpmāk saņemt jebkādu informāciju, jebkurā brīdī varat atrakstīties no mūsu informatīvo ziņojumu saņemšanas. Atrakstīšanās saiti varat atrast mūsu dažādo komunikācijas kanālu apakšējā daļā vai atrakstieties, rakstot mums uz e‑pastu vai pastu (skatieties 8.nodaļu). Kad Jūs atrakstieties no informatīvo ziņojumu saņemšanas, VELUX dzēsīs Jūsu personas datus divu mēnešu laikā, izņemot gadījumus, kad apstrādājam Jūsu personas datus citiem mērķiem, kuri minēti politikas 2.1. līdz 2.8. punktos.

2.6 Apmeklētāju un klientu aptaujas 
Lai attīstītu savus produktus un pakalpojumus, varam ievākt personas datus no digitālo platformu apmeklētājiem vai VELUX tīmekļa vietnes apmeklētājiem vai klientiem kā daļu no anketēšanas saistībā ar VELUX pakalpojumiem un produktiem. Aptaujās iegūtie personas dati mārketinga komunikācijai tiks izmantota tikai ar Jūsu atļauju.

2.7 Topošie darbinieki un līgumpartneri
Kad persona piesakās uz darbu vai ar VELUX uzņēmumu noslēdz līgumu, mēs varam ievākt noteiktu informāciju, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, informāciju par darba vēsturi, attiecīgu reģistru pārbaudes rezultātiem un informāciju par profesionālajām interesēm. Šo informāciju varam no Jums ievākt tiešā veidā, no darbā iekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem un no personas iepriekšējā darba devēja vai citām pusēm, ieskaitot rekomendācijas un publiski pieejamus avotus un ievērojot piemērojamos personas datu aizsardzības noteikumus. Šī informācija tiek izmantota, lai mūs informētu vai palīdzētu izlemt, vai personai izteikt darba piedāvājumu un/vai ar personu noslēgt līgumu.

2.8 Lai ievērotu tiesību aktus
Varam ievākt personas datus, kā to pieprasa vai ļauj normatīvie akti.
VELUX ievāktie personalizētie, kā arī nepersonalizētie dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem un netiks nelikumīgi pārdoti vai izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kuri minēti politikas 2 un 4 punktos..

3. Kādā veidā VELUX ievāc informāciju par Jums

Ievācam informāciju, kuru Jūs mums sniedzat, kad piesakāt produktus, pakalpojumus vai lūdzat mums sniegt informāciju, reģistrējaties pie mums, piedalāties publiskās diskusijās vai citās aktivitātēs mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs, atsaucaties uz klientu aptaujām vai citādi ar mums mijiedarbojaties. 
Mēs ievācam informāciju izmantojot dažādas tehnoloģijas, piemēram, sīkdatnes, atsaucoties uz VELUX sīkdatņu (Ar politiku var iepazīties katras lapas apakšā zem sadaļas "Par VELUX"). 

3.1. Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Tiešsaistes vietne satur saites uz citām tīmekļa vietnēm (piemēram, „Facebook”, „Google+”, „YouTube”, „Pinterest”), uz kurām šī Privātuma politika neattiecas. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs neatbalstām citas vietnes vai to saturu. Mēs aicinām Jūs izlasīt katras Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes privātuma paziņojumus.

4. Jūsu datu sniegšana citiem uzņēmumiem

Mūsu uzņēmums ir daļa no VELUX grupas, kas darbojas visā pasaulē.

Mēs varam dalīties ar Jūsu personisko informāciju iekšēji VELUX grupā, bet tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram mēs apstrādājam jūsu personas datus. Visi VELUX grupas uzņēmumi ir noslēguši savstarpēju datu apstrādes līgumu, kas nodrošina, ka personas datu apstrādē visi ievēro vienas un tās pašas procedūras, nodrošinot vienādu drošības līmeni visā Grupā.

Mēs varam arī kopīgot jūsu informāciju ar izvēlētām trešajām pusēm, tostarp:

Kad grupas uzņēmums un trešās puses uzņēmumi mūsu vārdā vai labā sniedz pakalpojumus, piemēram, preču piegādi un klientu apkalpošanu, mājas lapu uzturēšana un attīstīšana. 
Tehnoloģiju nodrošinātāji, piemēram, analīzes, izsekošanas tehnoloģijas, mērķauditorijas atlases un atkārtotas mērķauditorijas atlases tehnoloģijas un meklētājprogrammu nodrošinātāji, kas palīdz mums uzlabot un optimizēt mūsu platformas.
Reklāmdevēji un reklāmas tīkli, kuriem nepieciešami dati, lai atlasītu un rādītu atbilstošas reklāmas Jums un citiem, ja esat devis piekrišanu.
Sociālo tīklu vietnes, ja tās ir nepieciešamas apstrādes laikā un ja esat devis savu piekrišanu
Sadarbojoties ar citām trešajām pusēm, lai nodrošinātu mūsu klientu drošību un drošību, lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu, lai ievērotu juridiskos procesus, vai citos gadījumos, ja mēs ticam godprātīgi, ka likums prasa atklāt informāciju.

Kad VELUX sadarbojas ar ārējiem pakalpojuma sniedzējiem (datu apstrādātājiem), VELUX slēdz Datu apstrādes līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par Jūsu personas datu apstrādi. Šiem pakalpojumu sniedzējiem ir aizliegts izmantot jūsu personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kurus mēs pieprasījām vai pieprasa likums.

Jūsu personas dati tiek glabāti serveros, kas atrodas Eiropas Savienībā.

Datu saņēmēji ārpus ES:

Izmantojot vai atklājot personas datus, kas pārsūtīti no Eiropas Savienības, mēs izmantojam standarta līguma klauzulas, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija, mēs pieņemam citus līdzekļus saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, lai nodrošinātu būtībā līdzvērtīgus aizsardzības pasākumus, vai arī mēs iegūstam jūsu piekrišanu.

5. Jūsu datu subjektu tiesības, kontroles un izvēles iespējas

VELUX Jums sniedz noteiktu kontroli un izvēles iespējas pār to, kā mēs ievācam, izmantojam un dalāmies ar Jūsu datiem. Saskaņā ar vietējiem likumiem Jūsu kontroles iespējas un izvēles ir šādas:
Jūs varat mainīt savas izvēles attiecībā uz abonementiem, informatīvajām vēstulēm un brīdinājumiem;
Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties no mums saņemt mārketinga informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt;
Tāpat varat izvēlēties, vai mums dalīties ar Jūsu personas datiem ar citiem uzņēmumiem, lai tie varētu Jums sniegt mārketinga informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem;
Varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt mērķreklāmas no daudzu reklāmu tīklu, datu apmaiņas, mārketinga analītikas un citu pakalpojumu sniedzējiem.
Jūs varat pieprasīt piekļuvi personas datiem, kurus mēs par Jums glabājam, lai labotu neprecīzus vai nepilnīgus datus, un noteiktos apstākļos Jūs varat lūgt, lai mūsu glabātie dati tiktu pārsūtīti citam kontrolierim, ierobežoti vai dzēsti no mūsu ierakstiem (“ Personas tiesības ”). Jūs varat iebilst arī pret mūsu personas datu apstrādi.
Jūs varat izmantot savas kontroles un izvēles iespējas vai pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, vietējo atbildīgo par Personu datu aizsardzību vai izpildot norādījumus, kas sniegti jums nosūtītajos paziņojumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs neļaujat mums no jums vākt personas datus, mēs, iespējams, nevarēsim jums piegādāt noteiktus produktus un pakalpojumus, un daži no mūsu pakalpojumiem, iespējams, nespēs ņemt vērā jūsu intereses un vēlmes. Ja Jums ir kādi jautājumi par specifiskiem mūsu apstrādātajiem vai uzglabātajiem Jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu servisu.

Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu izmantot visas jūsu tiesības viena mēneša laikā, taču mums ir tiesības pagarināt šo periodu līdz diviem mēnešiem. Ja pagarinām atbildes sniegšanas periodu, informējam jūs viena mēneša laikā no jūsu pieprasījuma.

6. Datu drošība, integritāte un uzglabāšana

Jūsu informācijas drošība, integritāte un konfidencialitāte mums ir ļoti svarīga. VELUX ir ieviesis tehniskus, administratīvus un fiziskus drošības līdzekļus ar mērķi aizsargāt informāciju no neatļautas pieejas, atklāšanas, izmantošanas un modificēšanas. Laiku pa laikam pārskatām mūsu drošības procedūras un ņemam vērā atbilstošās jaunākās tehnoloģijas un metodes. Informējam, ka, neskatoties uz mūsu pieliktajām pūlēm, nekāda aizsardzība nav nevainojama vai nepārvarama. 
Jūsu personas datus uzglabāsim tik ilgi, cik tas nepieciešams Privātuma politikā norādīto mērķu izpildīšanai un cik nepieciešams, lai nodrošinātu datu apstrādes atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī, lai noteiktos gadījumos nodrošinātu VELUX leģitīmās (likumīgās) intereses. VELUX regulāri atjauninās informāciju, lai tā vienmēr atbilstu jaunākajām izmaiņām.

7. Izmaiņas šajā VELUX Privātuma politikā

Laiku pa laikam mēs varam izdarīt izmaiņas šajā VELUX Privātuma politikā, lai to saskaņotu ar pēdējām tehnoloģijām, industrijas praksi, iestāžu prasībām vai citiem mērķiem. Vienmēr VELUX vietnē un lietotnēs būs pieejama pati aktuālākā Privātuma politikas versija, tāpēc iesakām to lasīt regulāri. Gadījumos, kad to pieprasa piemērojamie normatīvie akti, lūgsim Jūsu piekrišanu.

8. Komentāri un jautājumi

Ja Jums ir komentāri vai jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties privacy@velux.com 
Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Varat sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs Privātuma politikas beigās. Gadījumā, ja iesniedzat sūdzību, Jums jānorāda sūdzības iesniedzēja vārds un kontaktinformācija un šī informācija jāsniedz VELUX A/S. VELUX sūdzību izskatīs un atbildēs viena mēneša laikā. Ja uzskatāt, ka VELUX nespēj atbilstoši atrisināt sūdzību, to varat iesniegt Datu valsts inspekcijā (Adrese: Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, tālrunis 67 223 131, e‑pasts: info@dvi.gov.lv ). 

9. Kontaktinformācija

Šīs vietnes īpašnieks un uzturētājs ir VELUX A/S 

Ar VELUX Latvia SIA Jūs varat sazināties, rakstot mums uz Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002 vai e‑pasta adresi velux.latvia@velux.com, kā arī zvanot uz tālruņa numuru +371 80008802. 

Šī VELUX Privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta 2020. gada septembrī.