VELUX ACTIVE with NETATMO atbalsts

Biežāk uzdotie jautājumi

Sistēmā VELUX ACTIVE ir 5 prombūtnes slēdži uz katru vārteju.
Ja ir vajadzīgi vairāk nekā 5 slēdži, māja ir jāsadala divās zonās un katrā zonā jāizmanto sava vārteja.
Novietojiet vārteju mājas centrālā atrašanās vietā, lai nodrošinātu stabilu bezvadu savienojumu visiem VELUX produktiem un Wi-Fi maršrutētājam. Wi-Fi signāla stiprumu var skatīt, VELUX lietotnē izvēloties Settings > Home management (Iestatījumi > Mājas vadība). Pēc optimālās pozīcijas noteikšanas varat uzstādīt vārteju pie sienas, izmantojot uzstādīšanas stiprinājumu.

Ja jūs vēlaties izmantot VELUX ACTIVE, lai radītu veselīgāku iekštelpu klimatu, bet jums nav elektriskā jumta loga, jūs varat pievienot manuāli atveramajiem jumta logiem saules enerģijas motora modernizēšanas komplektu. Lai uzzinātu vairāk par elektrisko produktu klāsta modernizēšanu un to savienojamību, apmeklējiet XXX (VELUX mārketinga vietni).

 

Lai izveidotu savienojumu starp vārteju un jaunu Wi-Fi pieejas punktu (maršrutētāju), atveriet lietotni un dodieties uz “Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi” (Iestatījumi > Mājas vadība > Vārteja > Uzstādīt Wi-Fi). Tagad jums atkārtoti vajadzēs ievadīt jūsu Wi-Fi pieejas punkta identifikācijas kodu.

Lai nodrošinātu vislabākos apstākļus precīziem mērījumiem, novietojiet sensoru saskaņā ar turpmāk sniegtajām vadlīnijām:
  - Novietojiet sensoru sasniedzamā vietā, piemērotā augstumā pie sienas (90-170 cm)
  - Nenovietojiet sensoru ārsienas iekšpusē
  - Nenovietojiet sensoru tiešos saules staros
  - Nenovietojiet sensoru virs sildelementiem vai radiatoriem
  - Nenovietojiet sensoru aiz aizkariem, mēbelēm vai citiem šķēršļiem.

Lai jūsu prombūtnes laikā mājā uzstādītu VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontroli drošā režīmā (prombūtne), tiek izmantota slēgšanas poga un prombūtnes slēdzis. Tādā gadījumā vēdināšana caur logiem notiek tikai, izmantojot vērtni / tos neatverot (ja logi ir bez vērtnes). Drošais/prombūtnes režīms tiek uzstādīts, nospiežot pogu “closed lock” (aizslēgtā slēdzene). Nenodrošinātais/mājas režīms tiek uzstādīts, nospiežot pogu “open lock” (atslēgtā slēdzenes).

Piezīme: stāvokļu uzstādīšana lietotnē ir tas pats, kas prombūtnes slēdža nospiešana.

Ja vārteja jau ir instalēta, MAC adrese ir atrodama lietotnē. Atveriet Settings > Home management > Gateway > MAC address (Iestatījumi > Mājas vadība > Vārteja > MAC adrese) un meklējiet 12 rakstzīmju kodu: “70: ee :50: xx: xx: xx”.
Ja neesat instalējis vārteju, MAC adrese ir atrodama uzdrukāta vārtejas aizmugurē. Meklējiet 7 rakstzīmju kodu formātā “g: xx: xx: xx” (vārtejas sērijas numura pēdējā daļa trešajā rindā).
Lai vadītu VELUX logu vai produktu aizsardzībai pret karstumu līdz vēlamajai pozīcijai, varat izmantot lietotni vai tālvadības pulti. Lietotnē izvēlieties telpu un ritiniet lapu uz leju, līdz atrodat produktu, kuru vēlaties darbināt. Lai iestatītu vēlamo pozīciju, bīdiet uz roktura esošo pogu. Lai sāktu kustību, atlaidiet to. Nospiežot pogu “Stop” (Apturēt), kustību vienmēr var pārtraukt.

Piezīme: varat ātri pārņemt vadību, nospiežot produkta ikonas katrā slīdņa pusē — šādā gadījumā produkts tiek pārvietots tieši gala pozīcijā.

Lai savam VELUX ACTIVE risinājumam pievienotu papildu sensoru, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Install new products > Install additional switch” (Iestatījumi > Uzstādīt jaunus produktus > Uzstādīt papildu slēdzi) un sekojiet norādījumiem.

Guidance for setup


Saderība

Lietotne ir pieejama iOS 9.0 vai jaunākai versijai pakalpojumā Apple App Store un Android 5.0 vai jaunākai versijai pakalpojumā Google Play. Lietotne tiek izmantota VELUX App Control un VELUX ACTIVE with NETATMO.
Vienai vārtejai var pievienot maksimāli 15 lietotājus.
Izmantojot lietotni, var pārvaldīt līdz pat 5 dažādām mājām.
VELUX ACTIVE with NETATMO un VELUX App Control nepieciešams personālais Wi-Fi tīkls. To nevar konfigurēt, izmantojot publisko tīklāju vai uzņēmuma tīklu. Jums vajadzēs 2,4 GHz (802.1 b/g/n) Wi-Fi ar WEP, WPA vai WPA2 personālā tīkla drošības iestatījumiem.
VELUX ACTIVE un VELUX App Control var pārvaldīt līdz 200 produktiem. Apple HomeKit tehnoloģija atbalsta līdz pat 100 produktiem.

Ja jūs vēlaties izmantot VELUX ACTIVE, lai radītu veselīgāku iekštelpu klimatu, bet jums nav elektriskā jumta loga, jūs varat pievienot manuāli atveramajiem jumta logiem saules enerģijas motora modernizēšanas komplektu. Lai uzzinātu vairāk par elektrisko produktu klāsta modernizēšanu un to savienojamību, apmeklējiet XXX (VELUX mārketinga vietni).

 

Vienai VELUX ACTIVE vārtejai ir iespējams pievienot ne vairāk kā 10 sensoru. Ja ir vajadzīgi vairāk nekā 10 sensori, māja ir jāsadala divās zonās un katrā zonā jāizmanto sava vārteja.
Sistēmā VELUX ACTIVE ir 5 prombūtnes slēdži uz katru vārteju.
Ja ir vajadzīgi vairāk nekā 5 slēdži, māja ir jāsadala divās zonās un katrā zonā jāizmanto sava vārteja.
No šodienas VELUX ACTIVE with NETATMO ir saderīgs ar Apple HomeKit un Google Home. Amazon Alexa vēl netiek atbalstīts, jo Amazon nenodrošina savienojumu ar logiem. Tas nozīmē, ka Amazon Alexa nespēj atvērt un aizvērt logus.

Mana instalācija

VELUX ACTIVE with NETATMO un VELUX App Control var atrast tikai VELUX produktus (un atsevišķus Somfy produktus), izmantojot io-homecontrol bezvadu sakaru protokolu.
Horizontālās žalūzijas nav saderīgas.

SVARĪGI: pirms instalēšanas pārliecinieties, vai VELUX tālvadības pults vai kontroles slēdzis ir pareizi sapārots ar produktu un ir pilnībā funkcionāls. NEDRĪKST atiestatīt vārteju, ja neesat veicis visas tālāk norādītās darbības.

Tālvadības pults ar displeju un atgriezenisko saiti (divvirzienu) izmantošana.
1. Pārbaudiet, vai visus tālvadības pults atpazītos produktus var darbināt no vietas, kur atrodas vārteja.
- Ja saņemat atgriezenisko saiti “no contact” (bez kontakta), mēģiniet pārvietoties tuvāk produktam un mēģiniet vēlreiz; kad jums izdodas, pārvietojiet vārteju šajā pozīcijā.
- Ja saņemat atgriezenisko saiti “wrong security key” (nepareiza drošības atslēga), skatiet tālvadības pults instrukciju, lai uzzinātu, kā iegūt jaunu un derīgu drošības atslēgu.
2. Pārbaudiet, vai jums ir “galvenā” vadības pults visai mājai vai vadības pultis atsevišķām telpām.
- Ja jums ir “galvenā vadības pults”, vienmēr izmantojiet to produktu reģistrācijai.
- Ja jums ir vadības pultis atsevišķām telpām, sāciet pievienot lietotnei pirmās tālvadības pults produktus un pabeidziet iestatīšanu tikai šiem produktiem. Lai pievienotu atlikušos produktus, atveriet Settings > Install new products > Install a new window>Next (Iestatījumi > Instalēt jaunus produktus > Instalēt jaunu logu > Tālāk) un izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus. Piezīme: tālvadības pults instrukcijas ir nedaudz atšķirīgas, jo konkrētajā brīdī procesa laikā saskaņojat drošības atslēgas.
3. Pārbaudiet, vai lietotnē esat izvēlējies pareizo vadības pults opciju (vienvirziena vadības pultis var atrast, nospiežot pogu “I don't have those remotes” (Man nav šo tālvadības pulšu).
4. Mēģiniet aizvērt lietotni un vēlreiz atvērt to, lai redzētu, vai ir nepabeigta instalācija. Ja tā ir, pabeidziet instalēšanu.

Vai izmantojat kontroles slēdzi bez atgriezeniskās saites (vienvirziena) VAI tālvadības pulšu kombināciju? (vienvirziena un divvirzienu)
1. Pārbaudiet, vai jūsu produkti ir sapāroti ar divvirzienu tālvadības pulti. Ja tā ir, izmantojiet to, pievienojot produktus vārtejai (skatiet iepriekš).
2. Pārbaudiet, vai visus kontroles slēdža atpazītos produktus var darbināt no vietas, kur atrodas vārteja. Ja nevarat darbināt produktus, mēģiniet pārvietoties tuvāk produktam un mēģiniet vēlreiz; kad jums izdodas, pārvietojiet vārteju šajā pozīcijā. Pretējā gadījumā skatiet kontrolierīces tālvadības pults instrukcijas, lai uzzinātu, kā sapārot kontroles slēdzi ar produktu.
3. Pārbaudiet, vai, nospiežot kontroles slēdža zobrata pogu, produkts pārvietojas uz priekšu un atpakaļ, norādot, ka reģistrācija ir pabeigta (vecākām tālvadības pultīm nospiediet atiestatīšanas pogu). Ja produkts nepārvietojas, mēģiniet vēlreiz nospiest kontroles slēdža zobrata pogu (vecākām tālvadības pultīm nospiediet atiestatīšanas pogu).
4. Pārbaudiet, vai lietotnē esat izvēlējies pareizo tālvadības pults opciju (vienvirziena tālvadības pultis var atrast, nospiežot pogu “I do not have those remotes” (Man nav šo tālvadības pulšu)).
5. Mēģiniet aizvērt lietotni un vēlreiz atvērt to, lai redzētu, vai ir nepabeigta instalācija. Ja tā ir, pabeidziet instalēšanu.

Ja ar iepriekš minētajām darbībām problēma netiek atrisināta, diemžēl jāveic to VELUX produktu atiestatīšana uz rūpnīcas režīmu, kurus vārteja neatrod. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai veiktu atiestatīšanu uz rūpnīcas režīmu, jums ir nepieciešama fiziska piekļuve produktam.
Pēc produkta atiestatīšanas neviena no iepriekšējām tālvadības pultīm šim produktam vairs nedarbojas. Līdz ar to jums vēlreiz ir jāsapāro tālvadības pults ar produktu; lūdzu, skatiet logu/piederumu instrukcijas par to, kā atiestatīt produktu un pēc tam sapārot to ar tālvadības pulti.
Ja vārteja jau ir instalēta, MAC adrese ir atrodama lietotnē. Atveriet Settings > Home management > Gateway > MAC address (Iestatījumi > Mājas vadība > Vārteja > MAC adrese) un meklējiet 12 rakstzīmju kodu: “70: ee :50: xx: xx: xx”.
Ja neesat instalējis vārteju, MAC adrese ir atrodama uzdrukāta vārtejas aizmugurē. Meklējiet 7 rakstzīmju kodu formātā “g: xx: xx: xx” (vārtejas sērijas numura pēdējā daļa trešajā rindā).
iOS ierīču gadījumā (Apple) atveriet Apple App Store vai Android ierīču gadījumā — Google Play. Meklējiet VELUX ACTIVE with NETATMO un lejupielādējiet lietotni. Šī lietotne tiek izmantota gan VELUX ACTIVE, gan VELUX App Control.
Jā, tas ir iespējams, bet ir ieteicams instalēt sensoru katrā istabā, lai VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontroles sistēma varētu sniegt vislielāko ieguvumu. Sensora instalācijas laikā iespējams izlaist reģistrācijas soli, ja tad, kad lietotne aicina ievietot baterijas slēdžos, izvēlaties “It's done” (“Gatavs”), un pēc tam, kad meklēšana ir pabeigta, nākamajā ekrānā nospiest “All my switches are here” (Visi mani slēdži ir šeit).
Ir divi veidi, kā jau esošam VELUX ACTIVE vai VELUX App Control risinājumam var pievienot jaunu lietotāju.
1. Jaunais lietotājs saņem informāciju par konta e-pastu un paroli un vienkārši pierakstās tajā pašā kontā, kurā ir pierakstījies esošais lietotājs.
2. Esošais lietotājs var uzaicināt jaunu lietotāju un piešķirt viņam piekļuvi. Tas ir paveicams lietotnē, izvēloties Settings > Guest Management > Invite a user (Iestatījumi > Viesu pārvaldība > Uzaicināt lietotāju).

Piezīme: lai garantētu VELUX ACTIVE un VELUX App Control drošību, jaunajam lietotājam no vārtejas ir jāizgūst autentifikācijas atslēga, tādējādi iegūstot pilnīgu piekļuvi (telpas ekrānā nospiediet sarkano brīdinājuma joslu un izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus).
Jūs varat lejupielādēt lietotni savā jaunajā ierīcē un pierakstīties esošajā kontā.

Piezīme: lai garantētu VELUX ACTIVE un VELUX App Control drošību, jaunajam lietotājam no vārtejas ir jāizgūst autentifikācijas atslēga, tādējādi iegūstot pilnīgu piekļuvi (telpas ekrānā nospiediet sarkano brīdinājuma joslu un izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus).
Jā, VELUX ACTIVE un VELUX App Control risinājumam var piekļūt ar jebkuru mobilo ierīci — gan izmantojot Apple, gan Android operētājsistēmu.
Uz vārtejas blakus elektrības vada savienotājam būtu jāiedegas baltai gaismas diodei. Pārbaudiet, vai elektrības vads ir pievienots vārtejai un vai elektrības slēdzis ir IESLĒGTS. Ja vārteja jau ir pieslēgta strāvas padeves avotam, atvienojiet to uz 10 sekundēm un pieslēdziet to vēlreiz.
Novietojiet vārteju mājas centrālā atrašanās vietā, lai nodrošinātu stabilu bezvadu savienojumu visiem VELUX produktiem un Wi-Fi maršrutētājam. Wi-Fi signāla stiprumu var skatīt, VELUX lietotnē izvēloties Settings > Home management (Iestatījumi > Mājas vadība). Pēc optimālās pozīcijas noteikšanas varat uzstādīt vārteju pie sienas, izmantojot uzstādīšanas stiprinājumu.
Kad tiek nomainīta vārteja, uzstādīšana ir jāveic atkārtoti. Drošības apsvērumu dēļ jūs nevarat pārsūtīt informāciju no vienas vārtejas uz citu, bet, uzsākot lietot jauno vārteju, jūs varat turpināt izmantot savu jau pastāvošo VELUX kontu.
Lai izveidotu savienojumu ar VELUX ACTIVE vai VELUX App Control, ir nepieciešams 2,4 GHz (b/g/n) Wi-Fi tīkls. Ja izmantojat divu joslu Wi-Fi maršrutētāju, pārliecinieties, ka 2,4 GHz un 5 GHz tīkliem ir atšķirīgi nosaukumi (SSID). Ja izmantojat Wi-Fi atkārtotājus, paplašinātājus vai pastiprinātājus, pārliecinieties, ka katram piekļuves punktam ir arī unikāls nosaukums (SSID).
Atbalstītā tīkla drošība var būt Open, WEP, WPA vai WPA2-personal (TKIP un AES).

Nesaderīgi Wi-Fi tīkli ir šādi:
- publiskie un uzņēmumu tīkli ar portu filtrēšanu;
- tīkli, kas izmanto tikai 5 GHz joslu;
- tīkli, kas aizsargāti ar autentifikācijas portālu.

Pirms instalēšanas pārliecinieties, vai viedtālrunis ir pareizi savienots ar funkcionālu Wi-Fi tīklu.
Pēc tam veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Atsāknējiet Wi-Fi maršrutētāju un viedtālruni.
2. Pārbaudiet, vai vārteja ir pievienota strāvas padeves avotam (blakus elektrības vadam ir maza, balta gaismas diode).
3. Ja tīklā ir kādi Wi-Fi pastiprinātāji/atkārtotāji, pārbaudiet, vai vārteja savienojas ar piekļuves punktu, kam ir spēcīgākais signāls, un piekļuves punktam ir unikāls nosaukums (SSID).

Ja ar iepriekš minētajām darbībām neizdodas atrisināt problēmu, pārbaudiet, vai VELUX vārteju var savienot, izmantojot tīklāju, ko nodrošina cits tālrunis, kas savienots ar 4G mobilo datu tīklu. Ja tīklāja savienojums ir iespējams, pārbaudiet maršrutētāja iestatījumus, izveidojot savienojumu ar maršrutētāja konfigurācijas lapu (skatiet maršrutētāja lietotāja rokasgrāmatu).

- Atjauniniet maršrutētāju uz tā jaunāko programmaparatūras versiju.
- Ievadiet vienkāršāku Wi-Fi paroli bez īpašām rakstzīmēm.
- Pārliecinieties, vai maršrutētājā nav iespējota MAC filtrēšana (vai pārliecinieties, vai vārteja ir atļauto sarakstā).
- Pārliecinieties, ka piekļuves ierobežojumi (vecāku kontrole utt.) ir atspējoti.
- Pārbaudiet, vai maršrutētājam ir miega funkcija. Ja tāda ir, atspējojiet šo funkciju (lai nodrošinātu stabilu vārtejas darbību, izvairieties no biežas atvienošanas / atkārtotas savienošanas ar maršrutētāju).
- Atspējojiet Wi-Fi kanālu ierobežojumu (iespējojiet automātisko izvēli) vai izvēlieties 1., 6. vai 11. kanālu.
- Pārbaudiet, vai 2,4 GHz ir iespējots arī tad, ja maršrutētājs ir divjoslu saderīgs (VELUX ACTIVE with NETATMO un VELUX App Control var izveidot savienojumu tikai ar 2,4 GHz tīkliem). Mēģiniet arī atspējot 5 GHz.
- Pārbaudiet, vai UPnP ir iespējots (tas ir ieteicams).
- Pārbaudiet, vai LAN un WLAN apraide un multiraide nav bloķēta.
- Mēģiniet aizstāt pašreizējos DNS serverus ar Google (primārais: 8.8.8.8 / sekundārais: 8.8.4.4).
- Pārbaudiet, vai maršrutētājā nav ugunsmūra / portu filtrēšanas. Ja tādi ir, atveriet 25050 portu (TCP).
- Piešķiriet vārtejai statisku IP ar tās MAC adresi.
Lai uzlabotu Wi-Fi signālu starp maršrutētāju un vārteju, jūs varat pārvietot vārteju un maršrutētāju tuvāk viens otram. Savam Wi-Fi tīklam varat pievienot arī bezvadu diapazona paplašinātāju.
Lai izveidotu savienojumu starp vārteju un jaunu Wi-Fi pieejas punktu (maršrutētāju), atveriet lietotni un dodieties uz “Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi” (Iestatījumi > Mājas vadība > Vārteja > Uzstādīt Wi-Fi). Tagad jums atkārtoti vajadzēs ievadīt jūsu Wi-Fi pieejas punkta identifikācijas kodu.

Izņemiet baterijas, nospiediet jebkuru no tālvadības pults pogām un ievietojiet baterijas atpakaļ. Jums vajadzētu redzēt tālvadības pults priekšpusē mirgojam zaļu gaismu, kas norāda, ka tā darbojas pareizi. Ja neredzat šo gaismu vai tā ir vāja/blāva, ievietojiet jaunas baterijas.
 
Savienojuma problēmu gadījumā, veicot bojājumu konstatēšanu, novietojiet sensoru/slēdzi tuvāk vārtejai (20-50 cm).

Lai nodrošinātu vislabākos apstākļus precīziem mērījumiem, novietojiet sensoru saskaņā ar turpmāk sniegtajām vadlīnijām:
  - Novietojiet sensoru sasniedzamā vietā, piemērotā augstumā pie sienas (90-170 cm)
  - Nenovietojiet sensoru ārsienas iekšpusē
  - Nenovietojiet sensoru tiešos saules staros
  - Nenovietojiet sensoru virs sildelementiem vai radiatoriem
  - Nenovietojiet sensoru aiz aizkariem, mēbelēm vai citiem šķēršļiem.

Novietojiet prombūtnes slēdzi sasniedzamā vietā, piemērotā augstumā (90-120 cm), blakus galvenajai ieejai. Prombūtnes slēdzi ir iespējams novietot pie katras jūsu mājas ieejas.
Maksimālais darbības diapazons starp sensoru/prombūtnes slēdzi un vārteju, ja nav šķēršļu, ir 300 m vai aptuveni 30 m iekštelpās (tostarp uz sienām un griestiem).
Lai uzlabotu bezvadu savienojuma signāla stiprumu, mēģiniet pārvietot vārteju un slēdžus tuvāk vienu otram. Tīkla diapazona paplašinātāju izmantot nav iespējams.

Sensora slēdzis ir iepriekš iestatīts pēc noklusējumā pārvaldīt visus logus, kuri atrodas istabā. Ja istabā nav elektrisko logu, tad tiek kontrolēta visa ārējā aizsardzība pret sauli. Ja nav uzstādīta ārējā aizsardzība pret sauli, tad tiek kontrolētas visas iekšējās žalūzijas.
 
Šo noklusējuma iestatījumu ir iespējams rediģēt lietotnē, dodoties uz “Settings > Home management > Room > Sensor switch > Controlled actuators” (Iestatījumi > Mājas vadība > Istaba > Sensora slēdzis > Pārvaldītie aktivatori). Sensora slēdzis spēj pārvaldīt produktus, kas atrodas vienā telpā un ir viena veida produkti.

Lai savam VELUX ACTIVE risinājumam pievienotu papildu sensoru, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Install new products > Install additional switch” (Iestatījumi > Uzstādīt jaunus produktus > Uzstādīt papildu slēdzi) un sekojiet norādījumiem.

Lai noņemtu sensoru no savas VELUX ACTIVE instalācijas, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Home management > Room > Sensor switch” (Iestatījumi > Mājas vadība > Istaba > Sensora slēdzis) un nospiediet “Remove product” (Noņemt produktu).
Lai pārvietotu sensoru no vienas telpas uz citu, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Home management > Room > Sensor switch” (Iestatījumi > Mājas vadība > Istaba > Sensora slēdzis) un nospiediet “Move product” (Pārvietot produktu).
Sensors var vadīt tikai tos produktus, kuri atrodas tajā pašā telpā, kur tas ir novietots. Lai nodrošinātu jūsu produktu optimālu automātisko vadību un spētu baudīt visas priekšrocības, ko piedāvā VELUX ACTIVE, ir ieteicams instalēt sensoru katrā istabā.
Lai pievienotu papildu prombūtnes slēdzi savam VELUX ACTIVE risinājumam, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Install new products > Install a new switch” (Iestatījumi > Uzstādīt jaunus produktus > Uzstādīt jaunu slēdzi”) un sekojiet norādījumiem.
Maksimālais darbības diapazons starp VELUX produktu un vārteju, ja nav šķēršļu, ir 300 m vai aptuveni 30 m iekštelpās (tostarp uz sienām un griestiem). Pievienojot io-homecontrol tehnoloģijas diapazona paplašinātāju (KLF), diapazonu ir iespējams dubultot (60 m iekštelpās).
Nē! Izmantojot vienu (vai vairākas) esošās tālvadības pultis, vienkārši kopējiet vārtejā logu un produktu aizsardzībai pret karstumu identifikatorus. Visas esošās tālvadības pultis paliks nemainītas.
Ja logs vai produkts aizsardzībai pret karstumu tika piegādāts kopā ar kontroles slēdzi (vietējā ierīce), vienmēr vispirms tas jāsapāro ar šo slēdzi. Lūdzu, izpildiet kontroles slēdzim pievienotos norādījumus.

Ja jums ir VELUX skārienjutīgā vadības pults (KLR 200) vai VELUX tālvadības pults ar displeju (KLR 100), šai tālvadības pultij pievienojiet arī logu vai produktu aizsardzībai pret karstumu. Lūdzu, izpildiet tālvadības pultij pievienotos norādījumus.

Piezīme: VELUX produktu kopēšanas procesu uz VELUX vārteju var vienkāršot, apkopojot visus produktus vienā tālvadības pultī.
Lai jaunu logu vai produktu aizsardzībai pret karstumu pievienotu VELUX ACTIVE with NETATMO vai VELUX App Control instalācijai, atveriet lietotni un sameklējiet Settings > Install new products > Install a new window (Iestatījumi > Instalēt jaunus produktus > Instalēt jaunu logu) un izpildiet norādījumus.

Piezīme: pirms jaunā produkta pievienošanas VELUX ACTIVE vai VELUX App Control risinājumam produktam jau jābūt sapārotam ar VELUX tālvadības pulti.
Jūsu VELUX ACTIVE vārtejas aparātprogrammatūra tiek automātiski atjaunināta, kad tiek izplatītas jaunas funkcijas un sistēmas labojumi. Nodrošiniet, lai tā vienmēr ir ieslēgta un savienota ar internetu.

Lietotnes izmantošana

VELUX App Control un VELUX ACTIVE with NETATMO abi ir viedās mājas produkti, ar kuriem var pārvaldīt VELUX logus un piederumus no viedtālruņa. Atšķirība starp abiem produktiem ir norādīta tālāk. 

VELUX ACTIVE with NETATMO: izmantojot šo produktu, varat pārvaldīt māju ar lietotnes palīdzību. Varat manuāli darbināt VELUX produktus jebkurā vēlamajā pozīcijā, kā arī uzstādīt plānotas automatizācijas darbības, kas balstītas uz personīgajiem iestatījumiem, piemēram, cik reižu dienā vēlaties vēdināt telpu. Turklāt varat uzstādīt viedās automatizācijas darbības, pamatojoties uz iekštelpu klimatu. VELUX ACTIVE sākuma komplektā iekļautais iekštelpu klimata sensors nosaka mājas iekštelpu temperatūru, mitrumu un CO2 līmeni. Ja rādījumi ir ārpus vēlamā diapazona, VELUX ACTIVE automātiski nodrošina ventilāciju un aizsardzību pret saulesgaismu, lai mājās vienmēr uzturētu veselīgu iekštelpu klimatu. 

VELUX App Control: izmantojot šo produktu, varat arī pārvaldīt māju ar lietotnes palīdzību. Varat manuāli darbināt VELUX produktus jebkurā vēlamajā pozīcijā, kā arī uzstādīt regulārās automatizācijas darbības, kas balstītas uz personīgajiem iestatījumiem, piemēram, cik reižu dienā vēlaties vēdināt telpu. Tā kā, iegādājoties VELUX App Control, iekštelpu klimata sensors nav iekļauts komplektā, viedās automatizācijas darbības NEVAR uzstādīt. Tomēr vienmēr, kad vien vēlaties, varat pievienot sensorus VELUX App Control risinājumam un jaunināt to uz VELUX ACTIVE produktu. 

Abus produktus lietotņu veikalā pārvalda viena un tā pati lietotne VELUX ACTIVE with NETATMO. 
Sarkanais punkts blakus iestatījumu ikonai norāda, ka ir pieejami jaunumi par VELUX ACTIVE with NETATMO vai VELUX App Control. Atverot iestatījumu apgabalu un atrodot “What's New” (Jaunumi), varat uzzināt par jaunām funkcijām vai uzlabojumiem, kas tiek pievienoti lietotnei. Pēc informācijas izlasīšanas punkts pazūd, līdz tiek saņemta jauna informācija.
Lai skatītu VELUX ACTIVE un VELUX App Control lietošanas noteikumus, noklikšķiniet šeit
šeit

Lietotnē VELUX ACTIVE pastāvīgi tiek uzrādīts jūsu mājas gaisa kvalitātes līmenis. Ienākot attiecīgās telpas lapā (produkta vadība), jūs varat redzēt temperatūras, mitruma un CO2 līmeņus, kurus konstatē telpā esošais sensors.

Lai apskatītu pašreizējo temperatūras, mitruma un CO2 līmeņus konkrētā telpā, dodieties uz attiecīgās telpas lapu. Lai redzētu, kādi ir šie līmeņi citās telpās, pārejiet uz attiecīgo telpu lapām.
Saskaņā ar PVO datiem optimāla gaisa temperatūra iekštelpās ir no 17° līdz 26° pēc Celsija (no 63° līdz 79° pēc Fārenheita). Tādējādi var novērst kondensāciju, pelējuma rašanos vai telpā esošo cilvēku dehidratāciju.
Lai izvēlētos Celsija vai Fārenheita grādus kā temperatūras vienību, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > My account > Unit system” (Iestatījumi > Mans konts > Vienību sistēma) un izvēlieties vēlamo vienību.
Saskaņā ar PVO datiem optimāls mitruma līmenis (ūdens tvaiku daudzums gaisā) iekštelpās ir no 40% līdz 60%.
Saskaņā ar PVO datiem optimāls CO2 līmenis iekštelpās ir zem 1150 ppm.
Lai pārbaudītu baterijas uzlādes līmeni vai sensora slēdža signāla stiprumu, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Home management > Room > Sensor switch” (Iestatījumi > Mājas vadība > Istaba > Sensora slēdzis).
 
Lai pārbaudītu baterijas uzlādes līmeni vai prombūtnes slēdža signāla stiprumu, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Home management > Departure switch” (Iestatījumi > Mājas vadība > Prombūtnes slēdzis).
 
Lai pārbaudītu vārtejai pieejamā Wi-Fi signāla stiprumu, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Home management > Gateway” (Iestatījumi > Mājas vadība > Vārteja).
Lai lietotnē attēlotu citu māju, sākuma ekrānā nospiediet mājas nosaukumu un atlasiet vēlamo māju.
Ja esat aizmirsis VELUX konta paroli, nospiediet uz “Forgot your password?” (Aizmirsi paroli?), kas parādās pieslēgšanās ekrānā, un sekojiet norādījumiem, kas nosūtīti e-pastā. Ja neesat saņēmis e-pasta vēstuli, pārbaudiet mēstuļu mapi.
Jūs varat uzaicināt jaunu lietotāju un kopīgot piekļuvi, atverot lietotni un sameklējot: “Settings > Guest management > Invite a user” (Iestatījumi > Viesu pārvaldība > Uzaicināt lietotāju).
Ja tiks palaista jauna versija, jūs automātiski saņemsiet paziņojumu. Ja nav iespējoti automātiskie atjauninājumi, dodieties uz lejupielāžu lapu un pieņemiet atjauninājumus.
Lai vadītu VELUX logu vai produktu aizsardzībai pret karstumu līdz vēlamajai pozīcijai, varat izmantot lietotni vai tālvadības pulti. Lietotnē izvēlieties telpu un ritiniet lapu uz leju, līdz atrodat produktu, kuru vēlaties darbināt. Lai iestatītu vēlamo pozīciju, bīdiet uz roktura esošo pogu. Lai sāktu kustību, atlaidiet to. Nospiežot pogu “Stop” (Apturēt), kustību vienmēr var pārtraukt.

Piezīme: varat ātri pārņemt vadību, nospiežot produkta ikonas katrā slīdņa pusē — šādā gadījumā produkts tiek pārvietots tieši gala pozīcijā.
Lai apturētu produktu tā darbības laikā, izmantojiet tālvadības pulti vai lietotni. Lietotnes sākuma ekrānā lai telpas ekrānā nospiediet pogu “Stop” (Apturēt).
Ir divi veidi, kā uz laiku pārtraukt automātisko vadību.
- Manuāli darbiniet produktu ar lietotnes vai VELUX tālvadības pults palīdzību. Tādējādi tiks pārtraukta turpmāka produkta automātiska vadība līdz nākamajai automātiskajai vadībai.
- Izmantojiet vadības centru augšējā labajā stūrī (3 punkti), lai pauzētu visu automātisko vadību attiecīgajā telpā. Lai atkārtoti aktivizētu automātisko vadību, vadības centrā izvēlieties “Restart” (Restartēt) vai vienkārši uzgaidiet, līdz tiek atsākta automātiskā vadība.

Lai atvērtu logu drošā ventilēšanas pozīcijā, velciet uz roktura esošo pogu horizontālā virzienā, līdz tā sasniedz ikonu “locked ventilation” (slēgta ventilācija).

Piezīme: Ja jūsu logam nav ventilācijas vērtnes, ikona “locked ventilation” (slēgtā ventilācija) netiks attēlota.

Piederumi, kuri ir uzstādīti uz loga, lietotnē tiks ievietoti attiecīgā loga grupā. Lai atrastu konkrētu produktu, izvēlieties telpu, kurā ir logs, un ritiniet uz leju, līdz ieraugāt logu vai aizsardzībai pret karstumu paredzēto produktu, kuru vēlaties vadīt.
Lietotnē nevar izveidot personīgo produktu grupu.
Ja vēlaties pārvaldīt visus produktus viena tipa telpā, zem sensoru vērtībām izvēlieties telpas ekrānu un grupas opciju. Mainot slīdņa pozīciju, tagad tiek pārvaldīti visi šāda veida produkti. Lai iegūtu individuālu vadību, izvēlieties opciju “Device” (Ierīce).

No telpas iekštelpu klimata sensora varat pārvaldīt visus viena veida produktus. Šajās grupās vienmēr ir logi, slēģi vai žalūzijas.
Visām vadības komandām, kuras nosūtītas no lietotnes, nepieciešams interneta savienojums starp mobilo ierīci un vārteju. Ja radušies šādiem sakariem rodas traucējumi, lietotni nevar izmantot, līdz savienojuma darbība tiek atjaunota. Pati vārteja turpinās nodrošināt automātisko vadību 2 dienas bez piekļuves internetam. Pēc šī laika tā apstājas, jo nav atjaunināti laikapstākļu dati.
Automātiskās vadības iestatījumus var mainīt jebkurā laikā. Lai mainītu iestatījumus, atveriet lietotni un atrodiet Settings > Schedule & Automations (Iestatījumi > Grafiks un automatizācija) un ievadiet preferences katrai telpai atsevišķi.
Jā, ar lietotni ir iespējams īslaicīgi atcelt lietus sensora aizsardzību. Pirmo reizi atverot logu, tas apstājas ventilācijas pozīcijā, un tiek parādīts ziņojums “It's raining” (Līst lietus). Ja atkal atverat logu, izmantojot pozīcijas slīdni, ir atļauts atvērt līdz 50%. Pēc 15 minūtēm logs atkal automātiski aizveras, nodrošinot pilnīgu aizsardzību pret lietu.

Piezīme: NAV iespējams atcelt lietus sensora aizsardzību vecākiem motorizētiem logiem un virsgaismas logiem.
Jūsu māju, telpas vai produktus ir iespējams pārdēvēt jebkurā laikā. Lai pārdēvētu māju, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Home management > Name of House” (Iestatījumi > Mājas vadība > Mājas nosaukums) un ievadiet vēlamo nosaukumu. Lai pārdēvētu telpu, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Home management > Room” (Iestatījumi > Mājas vadība > Istaba) un ievadiet vēlamo nosaukumu. Lai pārdēvētu produktus, atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Home management > Room > Product” (Iestatījumi > Mājas vadība > Istaba > Produkts) un ievadiet vēlamo nosaukumu.
 
Svarīgi: Piešķirot istabām un produktiem nosaukumus, neizmantojiet produkta nosaukuma vietā istabas tipa nosaukumu, jo tādējādi nosaukumi var konfliktēt. Piešķiriet istabām nosaukumus atbilstoši to tipam (vannas istaba, virtuve utt.) un produktiem atbilstoši to tipam (logs, žalūzija utt.). Tādējādi tiks nodrošināta vislabākā integrāciju ar Siri (Apple HomeKit tehnoloģijas) balss komandām. Ja Siri tehnoloģijas lietošanai izmantojat angļu valodu, lietotnes labākas veiktspējas nolūkā izvēlieties angļu valodas vārdus un terminus istabu un produktu nosaukumiem.
Lietotne automātiski paziņos, kad būs nepieciešams nomainīt sensoru vai prombūtnes slēdžu baterijas. Ja vēlaties izvairīties no paziņojumu saņemšanas, ir iespējams pārvaldīt VELUX ACTIVE paziņojumu darbību, atverot lietotni un sameklējot: “Settings > Notifications” (Iestatījumi > Paziņojumi).
Standarta VELUX ACTIVE with NETATMO un VELUX App Control paziņojumu darbību varat pārvaldīt, atverot lietotni un atrodot Settings > Notifications (Iestatījumi > Paziņojumi). Pašlaik VELUX ACTIVE vai VELUX App Control risinājumā nav iespējams izveidot jaunus paziņojumus.

Divas sarkanās pogas, kas redzamas sākuma ekrānā un apzīmētas ar saules un mēness simboliem, tiek izmantotas ātrai un vieglai aizsardzībai pret karstumu paredzēto produktu pārvaldībai. Nospiežot pogu, kas apzīmēta ar saules simbolu, tiek iedarbināti un pacelti visi mājā esošie aizsardzībai pret karstumu paredzētie produkti (Labrīt). Nospiežot pogu, kas apzīmēta ar mēness simbolu, tiek iedarbināti un nolaisti visi mājā esošie aizsardzībai pret karstumu paredzētie produkti (Ar labu nakti!).

Jā, varat mainīt opciju “Lock” (Slēdzene), lai, dodoties projām, nolaistu zemāk visus produktus aizsardzībai pret karstumu, vai mainīt opcijas “Good night” (Ar labu nakti) scenāriju, lai aizvērtu visus logus un nolaistu zemāk žalūzijas un saulessargus. Lai mainītu scenārijus, atveriet lietotni un atrodiet Settings > Quick actions (Iestatījumi > Ātrās darbības).

Lai jūsu prombūtnes laikā mājā uzstādītu VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontroli drošā režīmā (prombūtne), tiek izmantota slēgšanas poga un prombūtnes slēdzis. Tādā gadījumā vēdināšana caur logiem notiek tikai, izmantojot vērtni / tos neatverot (ja logi ir bez vērtnes). Drošais/prombūtnes režīms tiek uzstādīts, nospiežot pogu “closed lock” (aizslēgtā slēdzene). Nenodrošinātais/mājas režīms tiek uzstādīts, nospiežot pogu “open lock” (atslēgtā slēdzenes).

Piezīme: stāvokļu uzstādīšana lietotnē ir tas pats, kas prombūtnes slēdža nospiešana.

VELUX ACTIVE with NETATMO un VELUX App Control risinājums ir aizsargāts, lai nepieļautu, ka nesankcionēti lietotāji var atslēgt jūsu māju. Atslēgšanai ir nepieciešams, lai viedtālrunis no vārtejas būtu izguvis noteiktu autentifikācijas atslēgu. Lietotāji, kuriem šīs atslēgas nav, nevar atslēgt māju, izmantojot lietotni.

Ir divi veidi, kā atgūt atslēgu.
- Atslēga tiek automātiski atgūta vārtejas instalēšanas laikā.
- Atslēgu izgūst, nospiežot sarkano brīdinājuma joslu ar nosaukumu “Authentication required” (Nepieciešama autentifikācija), un pēc tam izpildiet norādījumus.
(Pārliecinieties, ka viedtālrunis un vārteja ir tuvu viens otram (apmēram 20 cm) un abi ir savienoti vienā Wi-Fi tīklā)

Drošības atslēga tiek saglabāta tieši viedtālrunī drošības apsvērumu dēļ. Ja mainīsiet viedtālruni vai ierīci vai izrakstīsieties no konta, būs jāiegūst jauna atslēga.

Piezīme: vienmēr varat atslēgt māju, izmantojot vadības slēdzi.
Sistēma VELUX ACTIVE to uzskata par autorizēta lietotāja darbību un saprot, ka ir droši atbloķēt māju, kad no tālvadības pults tiek saņemta šāda vadības komanda.

Mērījumi un automatizēšana

VELUX ACTIVE algoritmi var tikt pielāgoti jūsu vēlmēm. Ja vēlaties palielināt vai samazināt iekštelpu klimata parametru jutību vai vēlaties noteikt neaktīvu periodu., atveriet lietotni un sameklējiet: “Settings > Active Control” (Iestatījumi > Aktīvā vadība).
Lai pielāgotu ilgumu, to, cik plaši logs tiek atvērts vēdināšanas laikā un lai novērstu loga darbību, kad nav iespējams veikt nekādus iekštelpu klimata uzlabojumus, tiek izmantoti laikapstākļu dati. Lai pielāgotu aizsardzībai pret karstumu paredzēto produktu darbību, kas novērstu iespējamu pārkaršanu, arī tiek izmantota informācija par laikapstākļiem.
Kad iekštelpu klimata sensors būs uzstādīts un vadības algoritmi aktivizēti lietotnē, sistēma VELUX ACTIVE automātiski vadīs visus jumta logus un aizsardzībai pret karstumu paredzētos produktus, kuri atrodas telpā.
Interneta darbības pārtraukumu laikā VELUX ACTIVE un VELUX App Control turpinās darboties. Lietotne turpinās regulēt iekštelpu klimatu, žalūzijas un saulessargus atbilstoši jaunākajai iestatījuma vērtībai, kas ievadīta pirms darbības traucējuma (prombūtnes režīms, manuālā iestatījuma vērtība utt.). Pēc divām dienām darbība tiek pauzēta, jo nav atjaunināti laikapstākļu dati. Turpinās tikai žalūziju un saulessargu darbināšana no rīta un vakarā.

Tomēr darbības traucējumu laikā nav iespējams izmantot lietotni (piemēram, vadīt produktus, nolasīt iekštelpu klimata parametrus un veikt iestatījumu maiņu). Kad interneta savienojums tiek atjaunots, lietotnes izmantošana tiek automātiski aktivizēta visās savienotajās ierīcēs. Lai atjaunotu savienojumu ar vārteju pēc interneta darbības atjaunošanas, var būt vajadzīgas dažas minūtes.

Elektrības padeves pārtraukuma laikā VELUX ACTIVE un VELUX App Control funkcionalitāte nebūs pieejama. Tomēr, izmantojot tālvadības pulti, var pārvaldīt VELUX produktus, kas darbināmi ar saules enerģiju. Kad strāvas padeve tiek atjaunota, vārteja automātiski izveido savienojumu ar maršrutētāju un mākoņserveriem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ilgt dažas minūtes.
Lai garantētu pilnīgu mājas drošību, VELUX vārteja strāvas padeves kļūdas gadījumā automātiski pārslēdzas drošajā režīmā (prombūtnes režīmā). Tas novērš logu atvēršanos gadījumā, ja strāvas padeves kļūda ārpus mājas izraisīta ļaunprātīgos nolūkos.
Jā! Varat izmantot lietotni, lai norādītu konkrētu laiku, kad logs automātiski aizvērsies (piemēram, vannas istabas vēdināšana noteiktā laikā). Lai norādītu periodu, telpas ekrāna augšējā stūrī nospiediet vadības centra ikonu (3 punkti) un iestatiet taimeri. Kad iestāsies taimera noildze, logs tiks automātiski aizvērts. Automātiskā vadība tiks automātiski atsākta nākamās ACTIVE ieplānotās automatizācijas sākumā.
Pēc vajadzības var pielāgot laika periodu, kad logs automātiski aizvērsies. Noklusējuma režīmā laika periods ir iestatīts uz 15 minūtēm, bet to var pielāgot jebkurai laika vērtībai no 5 līdz 60 minūtēm.
Nē. VELUX ACTIVE nenodrošina iespēju noteikt logu un/vai aizsardzībai pret karstumu paredzēto produktu atvēršanas un aizvēršanas grafiku. Ja izmantojat VELUX ACTIVE iPhone viedtālrunī, tad varat izveidot grafiku Apple Home lietotnē — lūdzu skatiet Apple HomeKit tehnoloģijas atbalsta sadaļu.
Jā! VELUX ACTIVE darbību var atslēgt vai pārtraukt, lai izvairītos no logu un produktu aizsardzībai pret karstumu automātiskās vadības. Atveriet lietotni un atrodiet Settings > Schedule & Automations (Iestatījumi> Grafiks un automatizācija), lai izslēgtu visu automātisko vadību mājās. Vai atstājiet automātisko vadību iespējotu noteiktās telpās, atverot lietotni un atrodot Settings > Schedule & Automations> Room > Parameters > Enable this automation” (Iestatījumi > Grafiks un automatizācija > Telpa > Parametri > Iespējot šo automatizāciju).
Jā! VELUX ACTIVE with NETATMO un VELUX App Control var uz laiku atslēgt vienā (vai visās) telpās, lai izvairītos no logu un produkts aizsardzībai pret karstumu automātiskās vadības nakts laikā. Atveriet lietotni un atrodiet Settings > Schedule & Automations > Room (Iestatījumi > Grafiks un automatizācija > Telpa), lai noteiktu konkrētās telpas darba laiku (t. i. no plkst. 8:00 līdz 21:00). Atkārtojiet šo darbību katrai telpai.
Jā! VELUX ACTIVE vai VELUX App Control var atslēgt vienā telpā, bet turpināt izmantot automātisko vadību citā telpā. Atveriet lietotni, atrodiet Settings > Schedule & Automations (Iestatījumi > Grafiks un automatizācija) un izvēlieties telpu, kurai vēlaties atslēgt VELUX ACTIVE vai VELUX App Control. Tagad varat norādīt telpas darba laiku vai notīrīt izvēles rūtiņu “Enable this automation” (Iespējot šo automatizāciju), lai izslēgtu konkrētās telpas plānoto vadību.
Jā! Varat izlemt pēc saviem ieskatiem, kad VELUX ACTIVE vai VELUX App Control ir atļauts darboties. Varat definēt individuālu grafiku katrai nedēļas dienai un/vai pat norādīt konkrētus periodus katru dienu. Uzziniet vairāk par grafika un automatizācijas funkciju šeit, lai uzzinātu, kā varat izveidot savu automatizāciju.
Temperatūru istabā mēra iekštelpu klimata sensors. Temperatūra tiek mērīta ik pēc 20 sekundēm 0-50°C / 32-122°F diapazonā.
VELUX ACTIVE temperatūras sensora mērījumu atšķirības, salīdzinot tos ar cita tajā pašā telpā esoša termometra mērījumiem, var izraisīt nepareizs uzstādīšanas punkts. Pārbaudiet, vai sensors nav novietots tiešā saules gaismā, virs sildelementa, aiz aizkara, atvērta loga vai durvju tuvumā. Noņemiet sensoru un novietojiet to citā vietā.
Mitruma līmeni istabā mēra iekštelpu klimata sensors, kurš telpā ir uzstādīts uz sienas. Mitruma līmeņa mērījumi tiek atjaunināti ik pēc 20 sekundēm un veikti 0-100% diapazonā ar ± 3% precizitāti.
Oglekļa dioksīda (CO2) līmeni istabā mēra iekštelpu klimata sensors, kurš telpā ir uzstādīts uz sienas. CO2 līmeņa mērījumi tiek atjaunināti ik pēc 5 minūtēm un veikti 0-5000 ppm diapazonā.
Ja lietotnē nav parādītas nekādas mērījumu vērtības, tas varētu būt bateriju vai komunikācijas problēmu dēļ.
 
Pirmkārt, pārbaudiet sensora baterijas uzlādes līmeni.
- Pārbaudiet sensora baterijas uzlādes līmeni, atverot lietotni un sameklējot: “Settings > Home management > Room > Sensor switch > Battery level” (Iestatījumi > Mājas vadība > Istaba > Sensora slēdzis > Baterijas uzlādes līmenis).
- Izņemiet baterijas, uzgaidiet dažas sekundes pirms tās ievietot atpakaļ un tad pārbaudiet, vai slēdža priekšējā daļā mirgo LED gaismas diode.
 
Tad pārbaudiet radio signāla starp sensoru un vārteju kvalitāti.
- Pārbaudiet sensora radio signāla kvalitāti, atverot lietotni un sameklējot: “Settings > Home management > Room > Sensor switch > Radio signal” (Iestatījumi > Mājas vadība > Istaba > Sensora slēdzis > Radio signāls).
- Pārvietojiet sensoru tuvāk vārtejai.
Lietus sensors, kas pievienots VELUX logam (vai motora komplektam), ir tieši savienots ar motora vadības ierīci. Lietotnē netiek pārraidīta nekāda informācija, ja līst lietus un logs aizveras (lietus konstatēšanu lokāli nodrošina loga atvēršanas ierīce). VELUX ACTIVE lietotne brīdinās par lietu tikai tad, ja logs (vadības ierīce) tiek atvērts lietus laikā.

Ja dažas no sensora vērtībām netiek uzrādītas, tad, iespējams, sensors nav sasniedzams (tas tiks norādīts lietotnē). Lūdzu, pārbaudiet sensora bateriju uzlādes līmeni un, ja nepieciešams, nomainiet tās. Ja netiek uzrādīta tikai oglekļa dioksīda (CO2) līmeņa vērtība, bet mitruma līmeņa un temperatūras vērtības tiek uzrādītas pareizi, uzgaidiet 5-10 minūtes, lai redzētu, vai parādās mērījumi. CO2 līmenis tiek mērīts ik pēc 5 minūtēm, un tas var notikt pēc bateriju nomaiņas.

Ja neviena no piedāvātajām darbībām neietekmēja sensora vērtību parādīšanos, tad sensors ir jānomaina.

Piezīme: CO2 līmeņa mērījumi netiks uzrādīti līdz pat 12 stundas pēc sākotnējās uzstādīšanas sensora kalibrēšanas dēļ.

Sensora un prombūtnes slēdža baterijas kalpošanas ilgums normālos darbības apstākļos parasti ir divi gadi. Sensors un prombūtnes slēdzis pēc pāriešanas zema akumulatora uzlādes līmeņa režīmā pilnu funkcionalitāti saglabā ne ilgāk kā 7 dienas.

Mani dati

VELUX ACTIVE uzstādīšanas laikā būs nepieciešams izveidot kontu ar e-pastu un paroli. Jūsu e-pasta adrese tiek uzglabāta drošā mākoņserverī. Sistēma VELUX nevarēs piekļūt jūsu parolei. Ja uzstādīsiet VELUX vārteju ar Apple HomeKit tehnoloģijas palīdzību, nekādi dati netiks glabāti.
 
Ja vārteju uzstādīsiet, izmantojot VELUX ACTIVE lietotni, mēs uzglabāsim datus par jūsu vārteju un sistēmas uzstādīšanu servisa un produktu optimizācijas nolūkā.
 
Mēs glabājam jūsu personas datus, kamēr konts ir aktīvs un 6 mēnešus pēc produkta atvienošanas.
 
Lai gūtu pilnīgu pārskatu par to, kādus personas datus mēs glabājam, lūdzu, skatiet VELUX ACTIVE Konfidencialitātes politikas.
VELUX ACTIVE dati tiek glabāti drošā datu centrā, kuru pārvalda NETATMO. Dati ir pieejami tikai VELUX A/S, NETATMO un jūsu vietējai VELUX pārstāvniecībai. Datu centrs atrodas ES.
VELUX ACTIVE dati nav redzami nevienam citam uzņēmumam, kā tikai VELUX A/S, NETATMO un, ierobežotā apjomā, jūsu vietējai VELUX pārstāvniecībai.
VELUX ACTIVE apkopo datus, lai spētu efektīvi regulēt jūsu iekštelpu klimatu. Dati tiek izmantoti apkalpošanas un produktu optimizācijas nolūkā, kā arī mārketinga nolūkā, ja esat devis mums piekrišanu. Lai gūtu pilnīgu pārskatu par to, kādus personas datus mēs glabājam, lūdzu, skatiet VELUX ACTIVE Konfidencialitātes politikas.
Ja vēlaties redzēt atskaiti par to, kādi personas dati tiek glabāti, lūdzu, sazinieties ar: active-support@velux.com
VELUX ACTIVE lietotnē ir iespējams mainīt e-pasta adresi un māju, telpu, logu, žalūziju un slēģu nosaukumus. Ja jums ir kādi citi pieprasījumi, sazinieties ar: active-support@velux.com.
Ja vēlaties dzēst informāciju, kuru glabā VELUX, jums būs jāiesniedz pieprasījums par jūsu VELUX ACTIVE konta dzēšanu. Kad būsiet veicis vārtejas atiestatīšanu, jūsu personas dati tiks izdzēsti VELUX ACTIVE Konfidencialitātes politikas noteiktajā laika periodā. Ja vēlaties nekavējoties noņemt informāciju, lūdzu, sazinieties ar: active-support@velux.com, nosūtot dzēšanas pieprasījumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet VELUX ACTIVE Lietošanas noteikumus.

VELUX grupa ir apņēmusies novērst tādus negadījumus kā datu uzlaušana vai ļaunprātīga izmantošana. Lai to nodrošinātu, mēs esam ieviesuši lielu skaitu tehnisko, administratīvo un fizisko drošības mehānismu, kas paredzēti, lai aizsargātu VELUX ACTIVE apkopotos datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neskatoties uz mūsu īpašajiem centieniem aizsargāt jūsu datus, neviens drošības risinājums nav nevainojams un neaizsargāts.                                                                                 

Ja jūs novērojat jebkāda veida personas datu pārkāpumu, aizdomas par pārkāpumu, IT problēmu vai tamlīdzīgu, kas attiecas uz VELUX ACTIVE, lūdzu, šeit iesniedziet šādu informāciju.

  1. Negadījuma veids un apraksts (ko jūs esat novērojuši?)
  2. Kad noticis incidents?
  3. Kur jūs to novēroāt? (kādās tīmekļa lapās)
  4. Vai tas ir ietekmējis kādu personu? (vai datu noplūde satur personīgu informāciju? ja jā, tad kādu?)
  5. Kas ir informēts par šo incidentu?

Mēs nekavējoties atbildēsim uz jautājumiem.  

Ja ievērojat mūsu tālāk sniegtos ieteikumus, jūsu privātumu un drošību aizsargā jūsu Android lietotnes funkcija Tālruņa ievainojamība. Tas ir paredzēts tikai Android lietotājiem, jo iOS strādā ar citu sistēmu.

Jūsu datu privātums mums ir ļoti svarīgs. Drošības ievainojamība var apdraudēt jūsu datu privātumu. Lai uzlabotu tālruņa drošību, mēs sniedzam ieteikumus lietotnē. Izpildiet mūsu padomus, lai maksimāli palielinātu tālruņa drošību. Atcerieties arī atjaunināt tālruņa Android versiju.

1. Bloķēt ekrānu:
Bloķēšanas ekrāna parauga vai koda izmantošana neļauj cilvēkiem piekļūt jūsu lietotnēm un parolēm. Mēs ļoti iesakām iestatīt paroli vai rakstu, lai atbloķētu tālruni.

2. Root piekļuve:
Ja tālrunis ir root režīmā, tas ļauj jebkurai lietotnei piekļūt citām sistēmas lietotnēm. Mēs iesakām izmantot standarta izplatīšanas režīmu.

3. Neoficiāla lietotne vai nepareizs sertifikāts:
VELUX ACTIVE lietotni varat atrast citur, nevis pakalpojumā Google Play. Neoficiāla lietotne var nebūt tik uzticama kā oficiālā. Mēs iesakām to noņemt un instalēt oficiālo lietotni, izmantojot Google Play.

4. Tālruņa sistēmas atjauninājums:
Mēs iesakām tālrunī instalēt jaunāko sistēmas atjauninājumu, jo tas pasargā to no drošības apdraudējumiem.
 

HomeKit tehnoloģija

Apple HomeKit tehnoloģiju iespējams izmantot, lai vadītu VELUX produktus ar Siri (Apple balss asistenta tehnoloģijas) palīdzību. Izmantojiet balsi, lai atvērtu logu, aizvērtu žalūzijas vai noskaidrotu pašreizējo gaisa kvalitātes līmeni mājā. Apple HomeKit tehnoloģija ļauj izveidot scenārijus, kuri ir savienojami ar VELUX produktiem un citām ierīcēm, kuras arī ir saderīgas ar HomeKit tehnoloģiju.
Ja Apple HomeKit tehnoloģija ar VELUX jumta logu nedarbojas, pārbaudiet datu sinhronizāciju.
- Atvienojiet (izslēdziet) vārteju uz vismaz 30 sekundēm un pievienojiet to no jauna.
- Gaidiet, kamēr visās savienotajās ierīcēs, izmantojot vienu un to pašu Apple kontu, tiek pabeigta iCloud sinhronizācija.
 
- Pievienojot iPhone tālruni lādētājam un restartējot to, iespējams uzsākt piespiedu sinhronizāciju. Ja tas nedarbojas, ir nepieciešams atiestatīt HomeKit tehnoloģijas konfigurāciju un atkārtoti izveidot savienojumu.
HomeKit tehnoloģija balstās uz drošu, lokālu protokolu, kuru nodrošinājis un izveidojis uzņēmums Apple. Lai izmantotu Apple HomeKit tehnoloģiju, ir nepieciešams atrasties mājās, un mobilajai ierīcei jābūt savienotai ar Wi-Fi tīklu. VELUX ACTIVE uzskata šo par drošu tehnoloģiju un atbloķē jūsu māju, kad tiek izpildīta Apple HomeKit tehnoloģijas komanda. Kad esat prom no mājām, HomeKit tehnoloģijai iespējams piekļūt, ja izmantojat Apple mājas centrmezglu (piemēram, Apple TV vai iPad ierīci).
 
Piezīme: esiet uzmanīgi, izmantojot HomeKit tehnoloģijas automatizēšanu, kad esat prom no mājām, jo tā var izraisīt jūsu mājas atbloķēšanu.
Lai vadītu produktus ar Siri un Apple HomeKit tehnoloģijas palīdzību, kad esat prom no mājām (nav izveidots savienojums ar mājas Wi-Fi tīklu), ir jāuzstāda HomeKit mājas centrmezgla ierīce. Tas var būt:
 - Apple TV4 televizors ar tvOS 10 operētājsistēmu vai jaunāku versiju.
 - iPad ierīce ar iOS 10 operētājsistēmu vai jaunāku versiju.
Nospiežot pogu ar mājas ikonu vai sānu pogu vai pasakot frāzi: “Hey Siri” (Hei, Siri”), ir iespējams izmantot Siri tehnoloģijas balss vadību. Lai savā ierīcē izmantotu komandu “Hey Siri” (Hei, Siri), tā ir jāaktivizē, izmantojot: Settings > Siri & Search > Listen for “Hey Siri” (Iestatījumi > Siri & Meklēšana > Klausīties “Hei, Siri”).
 
Padoms! Piešķirot istabām un produktiem nosaukumus, neizmantojiet produkta nosaukuma vietā istabas tipa nosaukumu, jo tādējādi nosaukumi var konfliktēt. Piešķiriet istabām nosaukumus atbilstoši to tipam (vannas istaba, virtuve) un produktiem atbilstoši to tipam (logs, žalūzija). Tādējādi tiks nodrošināta optimālā integrācija arī ar Siri (Apple HomeKit tehnoloģijas) balss komandām. Ja Siri tehnoloģijas lietošanai izmantojat angļu valodu (kas nodrošina vislabāko balss atpazīšanu), lietotnes labākas darbības nodrošināšanas nolūkā istabu un produktu nosaukumiem izvēlieties angļu valodas vārdus un terminus.
Sistēmas VELUX ACTIVE uzstādīšanas laikā jums tiks pieprasīts ar jūsu ierīces kameru noskenēt HomeKit tehnoloģijas uzstādīšanas kodu.
 
Apple HomeKit tehnoloģijas 8 ciparu kodu (xxx-xx-xxx) var atrast:
- Uz etiķetes vārtejas aizmugurē.
- Iesaiņojumam pievienotās lietošanas instrukcijas pēdējā lappusē.
 
Ja kodu nav iespējams noskenēt ar ierīces kameru, to var ievadīt arī manuāli.
 
Ja neveicāt HomeKit tehnoloģijas konfigurāciju sākotnējās uzstādīšanas laikā, izdariet to, izvēloties: “Settings > Home management > Gateway > Set up HomeKit” (Iestatījumi > Mājas vadība > Vārteja > Uzstādīt HomeKit).
HomeKit tehnoloģijas piederumu vadību ir iespējams kopīgot ar citiem lietotājiem, ja viņi izmanto iOS 10 vai jaunāku operētājsistēmu un ir pierakstīti pakalpojumā iCloud.
 
Lai kopīgotu vadību, jums ir jāatrodas mājās vai uzaicinājuma nosūtīšanas laikā jābūt uzstādītam mājas centrmezglam.
 
VELUX ACTIVE with NETATMO lietotnē sameklējiet: “Settings > Home management > HomeKit > Invite” (Iestatījumi > Mājas vadība > HomeKit > Uzaicināt).
 
Apple Home lietotnē sameklējiet bultiņas ikonu, kas atrodas kreisajā stūrī > Invite (Ielūgt) > ievadiet personas Apple ID, kas tiek izmantots pakalpojumā iCloud > Send Invite” (Nosūtīt uzaicinājumu).

Jā, vārteju iespējams uzstādīt, izmantojot Apple HomeKit tehnoloģiju (bet nevar, izmantojot sistēmas ACTIVE ar NETATMO lietotni). Lūdzu, izpildiet šajā saitē sniegtās norādes.

Piezīme: veicot šīs uzstādīšanas, varat izmantot tikai Apple HomeKit un Apple Home lietotnes funkcionalitāti. AKTĪVIE automātiskie algoritmi nav iekļauti Apple HomeKit tehnoloģijā un tiem var piekļūt, izmantojot tikai lietotni VELUX ACTIVE.

Veicot HomeKit un vārtejas pāra atiestatīšanu, tiek pārtraukts:

- Wi-Fi savienojumu starp vārteju un maršrutētāju
- HomeKit pāra savienojumu ar vārteju

VELUX produktu, sensora un Prombūtnes slēdža savienotie pāri paliks nemainīti. 
Lai veiktu HomeKit tehnoloģijas atiestatīšanu: 

- Nospiediet un turiet pogu, kas apzīmēta ar zobrata ikonu
- Kad redzat, ka LED gaismas diode mirgo sarkanā krāsā, atlaidiet pogu un ātri nospiediet to atkal, lai apstiprinātu atiestatīšanu
- Tagad vārteja automātiski veiks atiestatīšanu un atsāknēšanu
- Kad LED gaismas diode mirgo baltā krāsā, vārteja ir gatava jauna HomeKit tehnoloģijas pāra izveidošanai
- Atveriet Home (Mājas) lietotni un HomeKit tehnoloģijā pievienojiet vārteju kā jaunu piederumu
Wi-Fi konfigurāciju iespējams atjaunināt, ja nepieciešams nomainīt interneta pakalpojumu sniedzēju. 
Lai veiktu Wi-Fi atjaunināšanu:

- Nospiediet un turiet pogu, kas apzīmēta ar zobrata ikonu
- Atlaidiet pogu, kad redzat LED gaismas diodi mirgojam baltā krāsā
- Atveriet ierīces iOS iestatījumus un sadaļu “Wi-Fi”
- Sadaļā “SET UP NEW DEVICE…” (Uzstādīt jaunu ierīci) izvēlieties savu vārteju 
- Lai atjauninātu Wi-Fi konfigurāciju, izpildiet norādījumus