NĀKOTNES PLĀNS SĀKAS AR MŪSU PAGĀTNI

Sadarbībā ar WWF (World Wide Fund for Nature) mēs izlīdzināsim mūsu vēsturisko oglekļa pēdas nospiedumu, ieguldot dažādos mežu saglabāšanas projektos.

Meža projekti kopā ar WWF par mežu atjaunošanu un saglabāšanu oglekļa uztveršanas nolūkā
 Mēs apņemamies nākotnē samazināt emisijas, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķi samazināt temperatūru līdz 1,5 ° C līmenim
WWF un VELUX Group