Komforts un labsajūta kā galvenais renovācijas dzinulis

Energoefektivitātes uzlabošana nav vienīgais iemesls, kāpēc cilvēki izvēlas renovēt mājas; gandrīz 3 no 5 eiropiešiem renovētu savas mājas, ja tas uzlabotu labsajūtas un komforta līmeni ģimenei.

Lielākā daļa no ēku īpašniekiem piekristu renovācijai, ja tas uzlabotu māju energoefektivitāti,taču tas nav vienīgais dzinulis renovācijai. Trīs no četriem eiropiešiem renovētu savas mājas, ja renovācijas rezultātā tās kļūtu komfortablākas un ģimenes locekļu labsajūtas līmenis pieaugtu. 

Renovācijas apjoms šobrīd ir niecīgs, tikai 1-2% no esošajām ēkām tiek renovētas katru gadu8.  Tas pierāda, ka ir jāatrod rīks, kas radītu vēlmi vairāk investēt renovācijā.  Veselības un labsajūtas priekšrocības ir jāizceļ un jāaktualizē kopā ar energoefektivitāti, tas ļautu palielināt renovācijas skaitu.
Renovācijas rezultātā radot ēkas par veselīgām, samazinātu eiropiešu plaušu slimību skaitu un tas ļautu visai Eiropai ietaupīt.  Ja gada laikā tiktu renovētas tikai 2% eiropiešu mājas, tad līdz 2050. gadam uz pusi tiktu samazināts ēku skaits ar paaugstinātu mitruma un pelējuma līmeni, tāpat par 25% samazinātos to eiropiešu skaits, kas saskarās ar pulmanoloģiskām slimībām dzīves vides dēļ9.

7 Healthy Homes Barometer (2016)
8 European Commission (2016)
9 Fraunhofer IBP (2016)

Kas motivē eiropiešus renovēt savas mājas? 

Komforta un labsajūtas pieaugums

Ietaupījums uz energo resursiem 

Mūsu klimata mērķu sasniegšana 

Ja patiesi vēlamies sniegt nozīmīgu artavu klimata izmaiņās un veselības aprūpē, tad eiropiešu mājas ir atslēga šīm problēmām. Energo neefektīvu ēku renovācija ir loģisks un nozīmīgs sākums problēmu risinājumam. 

Lai sasniegtu 2016. gadā Parīzes Klimata līgumā noteiktos mērķus, renovācija ir atslēga, ņemot vērā energo neefektīvo māju skaitu Eiropā un to patērēto enerģijas līmeni.  Mērķa sasniegšanai vienlīdzsvarīga ir privātmāju īpašnieku sapratne. 

Guvumi no energo resursu ietaupījuma ir nozīmīgi, taču ēku īpašnieki vēlas justies savās mājās veselīgi un komfortabli. Pievēršoties abiem šiem kritērijiem, renovācijas skaitu izdotos palielināt, kas sniegtu labumu gan indivīdiem, gan sabiedrībai.