VELUX ACTIVE with NETATMO izmantošanas noteikumi

Spēkā no 2018. gada 1. oktobra

1. Izmantošanas noteikumu apjoms

Šie noteikumi regulē VELUX ACTIVE produkta izmantošanu. Šeit Jūs varat atrast saistītu un svarīgu informāciju par jauno produktu un tā izmantošanu.

Ja Jums ir jautājumi par uzstādīšanu, lietotni, trešo personu lietotnēm, datiem un automātiskajām funkcijām, lūdzam skatīt FAQ (biežāk uzdotos jautājumus) VELUX ACTIVE atbalsta tīmekļa vietnē. Lai uzzinātu vairāk informācijas par VELUX ACTIVE produktu, savietojamību un ieguvumiem, lūdzam skatīt vietējo VELUX tīmekļa vietni.

2. Produkta saturs

VELUX ACTIVE ietver šādus elementus:

 • Rūteris
 • Iekštelpu klimata sensors
 • Vadības slēdzis
 • ACTIVE kontrole (automātiska iekštelpu klimata kontrole)
 • VELUX ACTIVE lietotnes kontrole

3. Produkta specifikācija

 • Pirms galīgās nofiksēšanas pārbaudiet, vai rūteris var darboties ar attiecīgajiem produktiem no izvēlētajām pozīcijām. VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontroles pamatā ir divu virzienu RF (radiofrekvence) komunikācija, marķēta ar simbolu [↔]. Šo simbolu var atrast uz datu etiķetes.
 • Radiofrekvences josla: 868,25 MHz / 868,95 MHz / 869,85 MHz (io-homecontrol® Eiropā), 2,425 GHz / 2,450 GHz / 2,475 GHz (io-homecontrol® pārējā pasaulē), 868,2 868,6 MHz (iekštelpu klimata sensors un aiziešanas slēdzis Eiropā un Ķīnā), 921,2 921,6 MHz (iekštelpu klimata sensors un aiziešanas slēdzis pārējā pasaulē), 2,400 2,496 GHz (WiFi 802.11 b/g/n).
 • Maksimālā raidīšanas jauda: 3,2 mW (iekštelpu klimata sensors un vadības slēdzis Japānā), 12,6 mW (iekštelpu klimata sensors un aiziešanas slēdzis pārējā pasaulē), 19,6 (io-homecontrol® Eiropā), 25,1 mW (io-homecontrol® pārējā pasaulē), 31,6 mW WiFi 802.11 b/g/n Eiropā), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n pārējā pasaulē). Radiofrekvenču diapazons: 300 m brīvais lauks.
 • Atkarībā no ēkas struktūras iekštelpu diapazons ir aptuveni 30 m, bet dzelzsbetona struktūras, metāla griesti un apmetuma sienas ar tērauda elementiem var samazināt diapazonu.
 • No elektroierīcēm jāatbrīvojas atbilstoši nacionālajam elektronikas atkritumu regulējumam, un tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
 • Izlietotās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, no tām jāatbrīvojas atbilstoši attiecīgajam nacionālajam vides regulējumam. Baterijās ir vielas, kas var būt bīstamas, ja ar tām rīkojas un tās pārstrādā nepareizi. Ja pieejams, izmantojiet vietējās pašvaldības bateriju nodošanas punktu.
 • Iesaiņojumu drīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

4. Uzstādīšana un darbība

Lai uzstādītu un izmantotu VELUX ACTIVE, Jums jāielādē VELUX ACTIVE lietotne no Google Play vai Apple´s App Store, vai alternatīvi jāizmanto Apple HomeKit lietotne. Lai uzzinātu papildu informāciju, lūdzam apmeklēt VELUX ACTIVE atbalsta tīmekļa vietnē.

Kad VELUX ACTIVE lietotne ir uzstādīta un darbojas, tiek iespējota ACTIVE kontrole (automātiskā iekštelpu klimata kontrole). Jūs varat pielāgot ACTIVE kontroli jebkurā laikā, izmantojot VELUX ACTIVE aplikācijas iestatījumus zem ACTIVE control. Pielāgošanu iespējams veikt individuāli visām telpām ar sensora slēdzi.

5. Lietotāji un viesi

Pirmais lietotājs, kurš uzstāda VELUX ACTIVE lietotni, izveido kontu (Administrators). Administrators var uzaicināt viesus izveidot kontu, un viesi iegūst līdzīgus noteikumus kā Administratoram. Viesi var uzaicināt citus viesus izveidot kontu ar līdzīgiem noteikumiem kā Administratoram un citiem viesiem. Administratoram un/vai viesiem jāizdzēš neaktīvie vai liekie lietotāji. Izmantošanas noteikumi un VELUX ACTIVE privātuma politika ir piemērojama arī viesu kontiem.

Lūdzam skatīt tālāk informāciju 11. sadaļā par lietotāju (gan Administratora, gan viesu) darbības pārtraukšanu un dzēšanu.

6. Uzturēšana

 • VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrolei ir vajadzīga tikai minimāla uzturēšana.
 • Virsmu var tīrīt ar mīkstu, mitru audumu.
 • Atvienojiet strāvas padevi vai baterijas pirms uzturēšanas vai apkopes veikšanas logiem un tiem pievienotajiem produktiem un nodrošiniet, ka strāvu nevar nejauši pieslēgt.
 • Paredzamais bateriju darbmūžs: vismaz 2 gadi.
 • Rezerves daļas ir iespējams pasūtīt SIA VELUX Latvia.
 • Ja Jums ir tehniska rakstura jautājumi, lūdzam aizpildīt saziņas veidlapu VELUX ACTIVE atbalsta lapā.

7. ACTIVE kontroles ierobežojumi – kad mans logs / žalūzijas / aizvirtņi nestrādā?

Noteiktos laika apstākļos ACTIVE kontrole (automātiska iekštelpu klimata kontrole) nevarēs veikt paredzētās funkcijas, līdz laika apstākļi atļaus tādu darbību, piemēram, spēcīga lietus gadījumā, kad logu nevar atvērt. Noteiktu laika apstākļu gadījumā Jūs saņemsiet paziņojumu, kas paskaidro, kāpēc Jūsu ACTIVE kontrole neizpilda paredzētās funkcijas.

8. Garantija

VELUX piešķir Jums garantiju par VELUX ACTIVE saskaņā ar VELUX garantijas noteikumiem.  Garantijas termiņš sākas ar aktivizēšanu. VELUX garantija ir pieejama šeit.

VELUX neuzņemas atbildību, ja notiek jebkurš no 9., 10., 11., 12. vai 13. punktā uzskaitītajiem noteikumiem.

9. Trešo personu lietotnes, produkti vai pakalpojumi

Jūs varat nolemt savietot VELUX ACTIVE ar trešo personu lietotnēm, produktiem vai pakalpojumiem, kas paredzēti integrācijai ar VELUX ACTIVE. Šīm trešo personu lietotnēm, produktiem un pakalpojumiem ir piemērojami un tos regulē šo trešo personu noteikumi un politikas. VELUX neuzņemas atbildību par šo integrāciju.

VELUX nav atbildīgi un neuzņemas atbildību par trešo personu lietotnēm, produktiem vai pakalpojumiem un veiksmīgu integrāciju ar VELUX ACTIVE. Turklāt VELUX neuzņemas atbildību par trešo personu kļūdām vai izlaidumiem, kuru rezultātā tiek traucēta VELUX ACTIVE darbība.

9.1 Apple HomeKit

VELUX ACTIVE tiek integrēta ar Apple HomeKit. Tas nozīmē, ka Jūsu darbības ar VELUX ACTIVE lietotnes kontroli tiek sūtītas uz Apple HomeKit lietotni (Home). Pašreizējais statuss un parametru vērtības ir saglabātas Apple HomeKit datu bāzē.

Visi jautājumi par Apple HomeKit jāuzdod Apple. Apple veikto personas datu apstrādi regulē Apple privātuma politika un Apple Homekit noteikumi, kas ir pieejami www.apple.com.

Lūdzam ņemt vērā, ka, ja Jūs uzstādāt VELUX ACTIVE, izmantojot Apple Homekit, VELUX ACTIVE funkcionalitāte tiek ierobežota ar produkta darbību un sensora vērtību atspoguļošanu. Turklāt VELUX ACTIVE atbalsts nevar piedāvāt tāda paša līmeņa apkalpošanu klientiem, kuri ir uzstādījuši VELUX ACTIVE, izmantojot Apple Homekit, tā kā Apple trešā persona-pakalpojumu sniedzējs. Jums ir nepieciešams aiziešanas slēdzis, lai atspējotu automātisko logu atvēršanu, kad Jūs dodaties ārā no mājas, tā kā Jūs nevarat atspējot logu atvēršanu, izmantojot Apple HomeKit lietotni.

Lai ar HomeKit (izmantojot Home lietotni) kontrolētu šo HomeKit-iespējotu piederumu, ir nepieciešams iPhone, iPad vai iPod touch ar iOS 9.0 vai jaunāku versiju. Lai kontrolētu šo HomeKit-iespējotu piederumu automātiski un ārpus mājām, ir nepieciešams Apple TV ar tvOS 10.0 vai jaunāku versiju vai iPad ar iOS 10.0 vai jaunāku versiju, kas ir uzstādīts kā mājas centrs (home hub).

9.2 Analītika

VELUX izmanto anonīmus lietošanas datus, lai optimizētu VELUX ACTIVE produktos iekļautās programmatūras lietojamību. Šajā nolūkā mēs izmantojam Fabric IO un Google Analytics.

10. VELUX ACTIVE lietotnes atjauninājumi

Jums vienmēr jābūt uzstādītai visjaunākajai lietotnes versijai. Ja tas netiek nodrošināts, VELUX nevar uzņemties atbildību par VELUX ACTIVE darbībām un drošību. VELUX A/S izdod un izplata lietotnes atjauninājumus, izmantojot App Store vai Google Play, un to uzstādīšanai ir nepieciešama Jūsu rīcība.

11. VELUX ACTIVE izmantošanas pārtraukšana

Ja Jūs vēlaties pārtraukt izmantot VELUX ACTIVE jebkāda iemesla dēļ, Jums ir jāatiestata rūteris. Lūdzam skatīt rūtera atiestatīšanas instrukcijas savā vietējā VELUX ACTIVE atbalsta vietnē, sadaļā FAQ.

Kad Jūs atiestatīsiet rūteri, Jūs saņemsiet informāciju, ka esat izbeiguši savas saistības ar VELUX. Kad mēs saņemsim šo informāciju, mēs pārtrauksim datu vākšanu par visiem lietotājiem (ieskaitot Administratoru un/vai viesu kontus), kas ir pieslēgušies rūterim. Mēs glabājam Jūsu vēsturiskos personas datus VELUX ACTIVE privātuma politikā noteikto termiņu.

11.1. Netiešie pārtraukšanas veidi

Ja vēlaties pārtraukt izmantot VELUX ACTIVE, Jums jāizpilda augstāk, 11. punktā noteiktā procedūra.

Ja Jūs neatiestatīsiet rūteri, bet turpināsiet citas darbības, notiks tālāk norādītais:

- Jūs dzēšat savu lietotāja identifikatoru (e-pasta adresi) VELUX ACTIVE lietotnē:
Ja kontam ir reģistrēti vairāki lietotāji un Jūs izdzēšat savu lietotāja identifikatoru (e-pasta adresi), Jūs zaudējat savu piekļuvi VELUX ACTIVE lietotnei. Līdz ar to mēs nevarēsim identificēt jebkādus datus par Jums VELUX ACTIVE privātuma politikā norādītajā termiņā, Jūsu e-pasta adrese tiks dzēsta arī no Jūsu vēsturiskajiem datiem. Tomēr VELUX ACTIVE konts turpina būt aktīvs, un citi VELUX ACTIVE lietotnē reģistrētie lietotāji var turpināt izmantot lietotni.

Ja VELUX ACTIVE lietotnē ir reģistrēts tikai viens lietotāja identifikators (e-pasta adrese), Jūs slēdzat savu kontu, un mēs pārtraucam vākt Jūsu datus. Turklāt mēs dzēšam Jūsu personas datus, bet datus, kas nav personas dati, mēs anonimizējam, tādējādi mēs vairs nevaram identificēt Jūs pēc Jūsu datiem. Lūdzam skatīt papildu informāciju VELUX ACTIVE privātuma politikā.

Lūdzam ņemt vērā, ka attiecībā uz abiem augstāk minētajiem scenārijiem Apple HomeKit lietotne būs joprojām aktīva un darba kārtībā, līdz Jūs atiestatāt piederumu (VELUX ACTIVE) Apple HomeKit lietotnē. Lūdzam skatīt papildu informāciju Apple mājas lapā.

- Jūs dzēšat VELUX ACTIVE lietotni:
Šajā scenārijā VELUX nebūs informēta par Jūsu, ka lietotne ir izdzēsta, līdz tiek izdots Noteikumu vai VELUX ACTIVE privātuma politikas atjauninājums. Ja Jūs neatbildat uz Noteikumu vai Privātuma politikas atjauninājumu, mēs sazināsimies ar Jums, lai uzzinātu, vai Jūs vēlaties turpināt vai pārtraukt izmantot VELUX ACTIVE.

Kad VELUX saņem informāciju par Jūsu ierosinātu lietotnes darbības pārtraukšanu un tās dzēšanu, sākas VELUX privātuma politikā noteiktie termiņi. VELUX ACTIVE privātuma politikā ir pieejama, Apple HomeKit lietotne būs joprojām aktīva un darba kārtībā, līdz Jūs atspējojat VELUX ACTIVE Apple HomeKit lietotnē. Lūdzam skatīt papildu informāciju Apple mājas lapā.

- Jūs pārstājat izmantot VELUX ACTIVE lietotni (bezdarbība):
Jūs nevarat aktīvi izmantot VELUX ACTIVE lietotni, bet saglabājas automātiskā kontrole. Ja Jūs neapstiprināt vai neakceptējat Noteikumu vai VELUX ACTIVE Privātuma politikas atjauninājumus, mēs sazināsimies ar Jums, lai uzzinātu, vai Jūs vēlaties turpināt vai pārtraukt izmantot VELUX ACTIVE.

Kad VELUX saņem informāciju par Jūsu ierosinātu izbeigšanu, sākas VELUX privātuma politikā noteiktie termiņi. VELUX ACTIVE privātuma politikā ir pieejama, Apple HomeKit lietotne būs joprojām aktīva un darba kārtībā, līdz Jūs atiestatāt VELUX ACTIVE Apple HomeKit lietotnē. Lūdzam skatīt papildu informāciju Apple mājas lapā.

Lūdzam ņemt vērā, ja Jūs pārceļaties no savām mājām, kurās ir uzstādīts VELUX ACTIVE, un Jūs nenoņemat rūteri, Jums jāatiestata rūteris, lai Jūs vairs nekontrolētu logus ar savu lietotni.

12. Ja Jūs pārņemat VELUX ACTIVE, piemēram, no iepriekšējā Jūsu mājas īpašnieka

Ja Jūs pārceļaties uz māju, kurā iepriekšējais īpašnieks jau ir uzstādījis VELUX ACTIVE, Jums ir pienākums atiestatīt rūteri, lūdzam skatīt 11. punktu. Ja Jūs neatiestatāt rūteri, iepriekšējais īpašnieks var joprojām kontrolēt Jūsu VELUX produktus.

13. Atrunas un drošības brīdinājumi

13.1. Šī NAV brīdinājuma ierīce

 • Produkts nevar funkcionēt kā brīdinājuma iekārta saistībā ar ārkārtējiem temperatūras vai augsta mitruma apstākļiem.
 • Iekštelpu klimata sensors nav paredzēts darbam temperatūrās, kas atšķiras no temperatūru diapazona, kas norādīts produkta specifikācijā. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad temperatūra neatbilst diapazonam, Jūsu sensora vērtības var būt neprecīzas, un Jūsu ACTIVE kontrole var neatvērt un neaizvērt Jūsu logus un/vai piederumus saskaņā ar automātiskajiem iestatījumiem.
 • Kā norādīts augstāk, VELUX ACTIVE NAV ugunsdrošības signalizācijas sistēma vai dūmu ventilācijas sistēma.

13.2. BEZ manipulācijām un neparedzētas integrācijas

 • Jūs nedrīkstat jebkādā veidā manipulēt ar produktu vai apvienot produktu ar trešo personu lietotnēm, kas nav paredzētas integrācijai ar VELUX ACTIVE, nedz savai izmantošanai vai turpmākai izplatīšanai.
 • Ja notiek elektrības padeves traucējumi vai pārrāvums, Jūsu VELUX produkti nespēs funkcionēt, līdz strāvas padeve tiek atjaunota.
 • Ja Jūsu interneta pieslēgums tiek pārtraukts, Jūs nevarēsiet izmantot savus VELUX produktus ar VELUX ACTIVE lietotni. Tomēr Jūs varat izmantot savus VELUX produktus, pielietojot manuālo kontroli.

13.3. Izmantošanas ierobežojumi

 • VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontroli var izmantot personas, kurām ir pietiekoša pieredze un zināšanas, ja tās ir saņēmušas norādījumus par drošu izmantošanu un tās saprot saistīto bīstamību.
 • Bērni nedrīkst spēlēties ar VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontroli (vadības slēdzis, iekštelpu klimata sensors un lietotne).

13.4. Pārcelšanās uz māju, kurā ir uzstādīts VELUX ACTIVE

 • Ja Jūs pārceļaties uz māju, kurā iepriekšējais īpašnieks ir jau uzstādījis VELUX ACTIVE, Jums jāatiestata rūteris, lai nodrošinātu, ka iepriekšējais īpašnieks vairs nevar kontrolēt Jūsu VELUX produktus. Ja Jūs neatiestatāt rūteri, VELUX neuzņemas nekādu atbildību, ja notiek iekļūšana bez atļaujas utt., jo Jūs neesat atiestatījis rūteri.

13.5. Došanās prom no mājām

 • Kad Jūs dodaties prom no mājām, ir svarīgi aktivizēt vadības slēdzi, lai atspējotu automātisku logu atvēršanu. To Jūs varat izdarīt, noklikšķinot uz atslēgas ikonasuz vadības slēdža vai VELUX ACTIVE lietotnē.
 • Jūs vai citi lietotāji jebkurā laikā var atvērt logus, izmantojot manuālo vadību, VELUX ACTIVE lietotni vai jebkuru trešo personu lietotni.
 • Ja Jūs esat uzstādījis lietotni caur Apple Homekit, Jūs varat tikai atspējot automātisko logu atvēršanu, izmantojot vadības slēdzi.

14. Intelektuālā īpašuma tiesības

VELUX ACTIVE saturs, sistēma un produkts ir aizsargāts ar autortiesībām, patentu un preču zīmi, un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Patenti un preču zīmes tiek izmantotas ar VELUX grupas licenci. Teksts, fotogrāfijas, rasējumi, grafiki, skaņas, dati, datoru kodi utt. tiek aizsargāti ar VELUX grupas autortiesībām.

Autortiesības VELUX A/S 2017. Visas tiesības aizsargātas. Aizliegts reproducēt un izplatīt bez VELUX A/S rakstiskas atļaujas. VELUX ACTIVE with Netatmo, viedais risinājums ir izstrādāts kopā ar Netatmo Security.

15. IT drošība

IT drošība ir ļoti svarīga VELUX, un mēs nodrošinām IT drošību ar dažādiem līdzekļiem, piemēram, tehniskiem, fiziskiem un organizatoriskiem drošības pasākumiem. IT drošība VELUX ACTIVE ir saistīta ar ierīču drošību, programmatūras un datu drošību.

Tehniskie drošības pasākumi ir, piemēram, sistēmu piekļuves pārvalde, datu pārraides šifrēšana un datu uzglabāšana, automātiskas vīrusu programmas, ugunsmūra programmas, serveru atjaunošana un dublējumkopijas, piekļuve IT sistēmām, izmantojot individuālus lietotāju vārdus un paroles, ekrānsaudzētāju bloķēšana, kontrole, kad piekļuve tiek liegta, IT drošības pārbaudes.

Fiziskās drošības pasākumi ir, piemēram, slēgti fiziski arhīvi, piekļuves kontrole ēkām, izmantojot personīgas piekļuves kartes, ielaušanās signalizācijas un videonovērošana.

Organizatoriski drošības pasākumi ir, piemēram, darbinieku apmācība par IT drošību, IT drošības un personīgās datu apstrādes procedūru un politikas ieviešana.

VELUX apakšuzņēmējiem ir norādīts ievērot līdzīgu IT drošību, kā aprakstīts augstāk, un VELUX veic viņu IT auditu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par VELUX IT drošību, lūdzam sazināties ar vietējo VELUX pārdošanas uzņēmumu.

VELUX ACTIVE piemīt šāda specifika:

Iekārtas drošība

Visa saziņa starp VELUX ACTIVE ierīcēm (rūteris, sensoru slēdzis, vadības slēdzis, INTEGRA produkti) Jūsu mājās tiek šifrēta. Lūdzam nodrošināt, ka Jūs vienmēr atjaunināt Jūsu ierīces atbilstoši jaunākajām lietotnēm, lai optimizētu drošību, kā aprakstīta 10. punktā.

Programmatūra

Visa VELUX kontrolēto datu saziņa starp VELUX ACTIVE lietotni un attiecīgajām aizmugursistēmām tiek šifrēta.

Personas dati

VELUX ievēro nacionālos un starptautiskos personas datu aizsardzības normatīvos aktus. Lai uzzinātu informāciju par to, kā mēs nodrošinām personas datu drošību, lūdzam skatīt VELUX ACTIVE privātuma politikā.

16. Atbilstības deklarācija

Mēs ar šo apliecinām, ka VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole KIX 300 (rūteris 3LG E01/NXG01E, iekštelpu klimata sensors KLA 300/3LA E06/NXS01 un vadības slēdzis KLN 300/3LN E01/NXD01E) atbilst Radioiekārtu direktīvai 2014/53/ES un RoHS direktīvai 2011/65/EK un tiek ražota atbilstoši harmonizētajam standartam EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 un EN 50581(2012).

FCC apliecinājums

VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole ir pārbaudīta, un tā atbilst digitālās ierīces B klases robežlielumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie robežlielumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pamatotu aizsardzību pret bīstamiem traucējumiem dzīvesvietās.

VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole rada, izmanto un var izstarot enerģiju radiofrekvenču diapazonā, un, ja tā netiek uzstādīta un izmantota atbilstoši norādījumiem, tā var radīt traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā uzstādījumā nebūs traucējumu.

Ja VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ir ieteicams izmēģināt novērst traucējumu kādā no šādiem veidiem:

 • Pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu.
 • Palielināt attālumu starp iekštelpu klimata kontroli un uztvērēju.
 • Pieslēgt iekštelpu klimata kontroli rozetei, kas atrodas uz citas elektriskās ķēdes, pie kuras uztvērējs nav  
 • pieslēgts.
 • Palūgt palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/televizoru mehāniķim.

FCC radiācijas riska apliecinājums

VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole atbilst FCC RF radiācijas riska robežlielumiem, kas ir paredzēti nekontrolētai videi. Šis raidītājs jāuzstāda un jāizmanto ne tuvāk kā 20 centimetru attālumā no radiatoriem un Jūsu ķermeni, un to nedrīkst likt kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju. VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

 1. VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole nedrīkst radīt bīstamus traucējumus, un
 2. VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrolei ir jāsaņem jebkādi uztvertie traucējumi, ieskaitot traucējumu, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Kanādas atbilstības apliecinājums

VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole atbilst Kanādas rūpniecības RSS standartam bez licencēšanas.

Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole nedrīkst radīt bīstamus traucējumus, un (2) VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrolei ir jāsaņem jebkādi uztvertie traucējumi, ieskaitot traucējumu, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003.

VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontroli un tās antenu(-as) nedrīkst likt kopā vai darbināt kopā ar jebkādām citām antenām vai raidītājiem.

UL 2043 atbilstība

Piekļuves punktam ir atbilstoša ugunsizturība un zema līmeņa dūmu radīšanas īpašības.

VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole ir piemērota izmantošanai arī ēku tehniskajās telpās, piemēram, virs iekārtajiem griestiem. Piekļuves punkts atbilst NEC 300-22(c) pantam un Kanādas Elektrības likuma, 1. daļas C22.1, 2-128, 12-010(3) un 12-100 pantam.

17. Kontakti

Vietējā pārdošanas uzņēmuma informācija
SIA VELUX Latvia
Liepājas 34, Rīga
Latvija, LV-1002
Reģ. nr. 40003279195
E-pasts: velux.latvia@velux.com
Tālrunis: +371 80 00 88 02