Datu konfidencialitātes politika VELUX ACTIVE with NETATMO

Stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī.

1. Dokumenta mērķis

Datu apkopošana, apstrāde un uzglabāšana ir būtiska, lai sniegtu galvenos ieguvumus, ko nodrošina VELUX ACTIVE; proti, telpu klimata kontrole. Mēs nemitīgi tiecamies uzlabot VELUX ACTIVE produktus un pakalpojumus, lai nodrošinātu atbilstošu un drošu visjaunāko lietošanas pieredzi (turpmāk – “Produkti un pakalpojumi”).

Mums ir svarīgi, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti un lai jūs kā klients viegli saprastu, kādus personas datus mēs apkopojam, apstrādājam un uzglabājam un kādā nolūkā to darām. Tādēļ mēs esam pilnībā atvērti un gatavi sniegt informāciju, kā mēs apstrādājam jūsu datus, un mēs darām visu iespējamo, lai jūsu personas dati būtu drošībā. Šī dokumenta mērķis ir skaidri informēt jūs par to, kā mēs apkopojam, apstrādājam un uzglabājam jūsu personas datus. 

2. Mūsu solījums

Balstoties uz mūsu korporatīvajiem principiem, kā arī mūsu apņemšanos ievērot Eiropas Datu aizsardzības regulu (2016/679, 2016. gada 27. aprīlis) “GDPR”, mēs lietotājam apsolām:

  • VELUX A/S (Datu pārzinis) apkopos tikai 3. sadaļā norādītos datus. Piekļuve jūsu personas datiem būs tikai atsevišķiem uzticamiem VELUX A/S (turpmāk – “VELUX”) darbiniekiem, NETATMO un VELUX tirdzniecības uzņēmumiem (Datu apstrādātāji), kas, strādājot ar jūsu datiem, ievēros konfidencialitāti.
  • Būt caurskatāmi un atvērti jautājumos, kas saistīti ar personas datu apkopošanu, apstrādi un izmantošanu.

3. Kādus personas datus un kādā nolūkā mēs apkopojam?

3.1. Kontaktinformācija

Datu veids

Lietotāja konta reģistrācijas laikā lietotnē norādītā atrašanās vieta, lietotājvārds un e-pasta adrese.

Tieši/netieši identificējamie personas dati

Jūsu e-pasta adrese, atrašanās vieta un lietotājvārds tiek uzskatīta par informāciju, pēc kuras iespējams tieši identificēt lietotāju. Tādēļ šī informācija ir tieši identificējamie datu lauki.

Kādam nolūkam mēs to izmantojam (apstrāde un mērķis)

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai ļautu jums izmantot produktus un pakalpojumus, nosūtītu jūsu konta paziņojumus, produktu un pakalpojumu atjauninājumus, programmatūras atjauninājumus un atjaunojumus.              

Kam ir piekļuve?

Ja jūs piekrītat saņemt informāciju un mārketinga materiālus, jūsu piekrišana un jūsu e-pasta konts tiks pārsūtīts jūsu valstī izveidotajam VELUX tirdzniecības uzņēmumam. Laikā, kad saņemsiet informāciju un mārketinga materiālus, personas dati tiks uzglabāti NETATMO datu centrā un VELUX.

3.2. Lietotāja dati

Datu veids

Lietotāja dati attiecas uz jūsu veiktajām darbībām ar lietotni, lietotnes iestatījumiem, un tiem ir unikāls jums kā lietotājam piešķirts ID numurs.

Tieši/netieši identificējamie personas dati

Izsekojot kādas lietotnē veiktas darbības, mēs lietotnes lietotāju nevaram redzēt. Tomēr retajos gadījumos, kad lietotne avarē, mums ir iespēja lietotāja ID unikālo ID no lietotnes analītikas sistēmas izmantot un citā sistēmā sameklēt lietotāja e-pasta adresi. Tādējādi lietotāja dati ir netiešie personas dati.

Kādam nolūkam mēs to izmantojam (apstrāde un mērķis)

Lietotāja dati ļauj mums uzlabot produktu funkcionalitāti un pakalpojumus, kā arī nodrošināt, ka produktu funkcionalitātes tiek pastāvīgi atjauninātas ar jaunām tehnoloģijām utt.  

Kam ir piekļuve?

VELUX & NETATMO

3.3. Produktu statusa dati, informācijas un sensora dati

Datu veids

Informācija par lietotāja VELUX ACTIVE programmatūras versiju, IP adresi, produkta ID, iekārtas versiju un uzstādīšanu.

Tieši/netieši identificējamie personas dati

Unikālie identifikācijas dati, piemēram, jūsu ierīču IP adrese un MAC adrese tiek uzskatīta par tieši identificējamu personas informāciju. Iekārtas versija, programmatūras versija un sensoru vērtības tiek uzskatītas par netieši identificējamu personas informāciju, jo šie dati atsevišķi neļauj identificēt personu.

Kādam nolūkam mēs to izmantojam (apstrāde un mērķis)

Informācija par produktu un sensora dati ļauj algoritmiem sniegt jums VELUX ACTIVE pamata pakalpojumus, lai nodrošinātu jūsu iekštelpu ventilāciju un klimata regulēšanu. Turklāt tā ļauj mums uzlabot programmatūru un iekārtas, kā arī saprast un ievērot jūsu priekšrocības, lai nodrošinātu pozitīvāku pakalpojumu izmantošanas pieredzi.

Kam ir piekļuve?

Šiem datiem atbalsta nolūkos piekļuve būs VELUX un izvēlētām personām no zemāk norādītajiem VELUX tirdzniecības uzņēmumiem. Datus apkopo un uzglabā NETATMO un VELUX.

3.4. Pakalpojumu vēsture

Datu veids

Pakalpojumu vēsture ir ar pakalpojumiem saistītu zvanu vai pieprasījumu, apmeklējumu un cita veida tiešsaistes atbalsta darbību uzkrāšana. Turklāt, lietotājam iesniedzot biļetes, tajās ir norādīts vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un adrese.

Tieši/netieši identificējamie personas dati

Uzkrātā pakalpojumu vēsture ir gan tieši, gan netieši identificējama personas informācija. Pieprasot tiešsaistes atbalstu, jums tiek prasīts norādīt personas datus, lai mēs varētu ar jums sazināties. Norādot un nosūtot mums šo informāciju, jūs piekrītat (sniedzat piekrišanu), ka mēs ar jums sazināmies saistībā ar šo lūgumu un saglabājam jūsu informāciju.

Kādam nolūkam mēs to izmantojam (apstrāde un mērķis)

Pakalpojumu vēsture ļauj mums sniegt jums ar produktu saistītus pakalpojumus. Turklāt tā ļauj mums sniegt jums atbalstu ar garantiju un traucējummeklēšanu saistītos jautājumos, kā arī mazāk iespējamā gadījumā, ja rodas apjomīgāka problēma saistībā ar vairākiem produktiem, mēs varam ātri konstatēt un novērst problēmu.                        

Kam ir piekļuve?

Šiem datiem atbalsta nolūkos piekļuve būs VELUX un izvēlētām personām no zemāk norādītajiem VELUX tirdzniecības uzņēmumiem. Datus apkopo un uzglabā VELUX.

4. Personas datu dzēšana

Mēs uzglabājam jūsu personas datus, kamēr vien jūs izmantojat savus produktus un pakalpojumus, un līdz brīdim, kad jūs atslēdzat produktus no servera, plus viens gads. Pēc tam mēs vai nu dzēšam jūsu personas datus vai arī tos anonimizējam/sakopojam, lai jūs vairs nevarētu identificēt pēc jūsu personas datiem.

Gadījumā, ja esat pierakstījies VELUX informācijas un mārketinga materiālu saņemšanai, mēs uzglabājam jūsu kontaktinformāciju, līdz jūs atsakāties no VELUX informācijas un mārketinga materiālu saņemšanas.

5. Ierobežojumi

Konfidencialitātes politika reglamentē VELUX ar tā produktu un pakalpojumu starpniecību izgūtos datus. Ja lietotājs izmanto citas viedās mājas kontroles sistēmas (piemēram, Apple Homekit), lai nodrošinātu VELUX produktu un pakalpojumu funkcijas, šīs sistēmas vai komplekti var apkopot, apstrādāt un nodot personas datus, par ko VELUX neuzņemas atbildību. Lūdzu, pārliecinieties, ka izlasāt šādu pakalpojumu sniedzēju-trešo personu konfidencialitātes politiku.

6. Tiesības būt aizmirstam un piekļuve personas datiem

Produktu un pakalpojumu lietotājam ir tiesības būt aizmirstam, kas nozīmē, ka lietotājs var pieprasīt slēgt savu kontu un izdzēst visu ar tiešajiem personas datiem saistīto informāciju. Kad tiešie personas dati būs izdzēsti, jūs vairs nevarēs identificēt pēc netiešajiem personas datiem.

Lietotājs var jebkurā laikā sazināties ar VELUX, lai iegūtu pārskatu par VELUX saistībā ar lietotāju uzglabātajiem un apstrādātajiem personas datiem, kā arī pieprasīt VELUX uzglabāto personas datu atšifrējumu.

Turklāt jūs varat pieprasīt savu personas datu maiņu, piemēram, uzvārda maiņas gadījumā. Lai veiktu iepriekš minētos pieprasījumus, sazinieties ar mums, izmantojot mobilo lietotni vai active-support@velux.com

Lietotājam ir tiesības nodot savus personas datus citam uzņēmumam, kas ir arī datu pārzinis. Lai to izdarītu, jums ir tiesības lūgt VELUX sniegt jūsu personas datus citiem datu pārziņiem vispārēji lasāmā formātā.

Ja esat piekritis saņemt VELUX informāciju un mārketinga materiālus un vairs nevēlaties tos saņemt, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu informācijas un mārketinga materiālu e-pasta vēstuļu beigās vai sekojot mārketinga e-pasta vēstulē ievietotajai saitei.

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par VELUX veikto jūsu personas datu apstrādi, sūdzību varat adresēt:

Datu valsts inspekcijai
Blaumaņa iela 11/13-11,
Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis: +371 67 223 131
E-pasts: info@dvi.gov.lv
www.dvi.gov.lv 

7. Lietotāji, mājas un viesi

Vienam produktu un pakalpojumu lietotājam var būt vairākas mājas, un šādā gadījumā uz visām lietotāja mājām un visu iestatni attiecas viena konfidencialitātes politika.

Mājas lietotājs produktu un pakalpojumu ekspluatācijai var uzaicināt līdz 20 viesiem. Pēdējā gadījumā viesu kontus reglamentē tā pati konfidencialitātes politika, un tiek izmantoti tie paši dati un ekspluatācijas iestatne, kā resursdatoram.

8. Reglamentējošie tiesību akti

GDPR attiecas uz personas datiem, pēc kuriem iespējams tieši vai netieši identificēt personu.

VELUX un VELUX tirdzniecības uzņēmumi ievēro GDPR, kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā, kā arī visus spēkā esošos nacionālos tiesību aktus.

9. Serveris

Personas informācija tiks uzglabāta Eiropas Savienībā izvietotā serverī. VELUX sniedz norādes par serveri atbildīgajam datu apstrādātājam veikt tehniskos un drošības pasākumus, lai jūsu personas dati būtu drošībā.

10. Precizējumi

Produkta lietotājs ir atbildīgs par to, lai būtu informēts par konfidencialitātes politikas precizējumiem attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem. Iesakām jums periodiski izlasīt konfidencialitātes politiku, lai jūsu būtu informēts par jaunākajiem precizējumiem.

11. Puses

Produktu un pakalpojumu sniedzēju loma ir:

Datu pārzinis: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Denmark - CVR 46 91 14 15, ir atbildīgs par jūsu personas datu apkopošanu, apstrādi un uzglabāšanu.

Datu apstrādātājs nr. 1: VELUX tirdzniecības uzņēmumi, kas 100% pieder VELUX. VELUX tirdzniecības uzņēmumi katrā valstī ir atbildīgi par VELUX ACTIVE produktu pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu gala lietotājiem attiecīgajā valstī. Lūdzu, VELUX tirdzniecības uzņēmumu sarakstu skatīt šīs konfidencialitātes politikas beigās.

Datu apstrādātājs nr. 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, reģ. nr. 532501848, ir atbildīgs par VELUX ACTIVE produktu attīstību un personas datu nodošanu VELUX. VELUX sniedz norādes NETATMO SAS veikt tehniskos un drošības pasākumus, lai jūsu personas dati būtu drošībā.

VELUX radniecīgos uzņēmumus skatīt 1. pielikumā.

12. Juridiskās prasības datu nodošanai

Mēs nenodosim personas datus uzņēmumiem-trešajām personām, kas nav norādītas 11. sadaļā iekļautajā sarakstā. Mēs nekādā gadījumā nepārdosim jūsu personas datus.

Periodiski mēs produktu un IT sistēmu apkalpošanai un apkopei izmantojam trešās personas-IT konsultantus, taču šādiem IT konsultantiem vienmēr ir VELUX noteikti pienākumi un norādes saistībā ar konfidencialitāti.

Noteiktos gadījumos mums saskaņā ar tiesību aktiem vai tiesvedību ir pienākums sniegt konkrēti pieprasītus datus attiecīgajai tiesībsargājošajai iestādei, kas pieprasa piekļuvi personas datiem. Tas tiek darīts tikai stingrā saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām, piemēram, tiesas rīkojumu, un minētās darbības tiek veiktas, ievērojot attiecīgu piesardzību. Ja mums jūsu personas dati jānodod iepriekšminētajām juridiskajām personām, mēs darīsim visu iespējamo, lai iepriekš jūs informētu pa e-pastu vai citādi, ja vien mums šāda rīcība nav aizliegta ar tiesas rīkojumu vai arī ja tiesvedība ir tieši saistīta ar regulatīvu izmeklēšanu. Pēdējā gadījumā mēs nodrošināsim, kas jūsu personas dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitāti.

13. Kontaktinformācija

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar mums šeit: active-support@velux.com


14. 1. pielikums - VELUX tirdzniecības uzņēmumi

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus
VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road, Alexandria, New South Wales, 2015, Australia
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina
VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Budejovicka 1550/15A Praha, Czech Republic
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany
VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia
VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania
VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary
VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands
VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand
VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway
VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland
VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal
VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania
VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia
VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia
VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain
VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia
VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden
VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine
VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria
ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation