Kopēt no vadības ierīces (KLC 410)

Šajā rakstā ir parādīts, kā pievienot produktus, kurus kontrolē ar vadības ierīces (KLC 410) ar slēdzi, kam nav potenciāla, lai pabeigtu jaunā VELUX Touch iestatīšanu.

Sagatavojiet savus produktus, lai tos pievienotu savam jaunajam VELUX Touch.
SVARĪGI! Ja vadības ierīce tiek izmantota tikai ar slēdzi, kam nav potenciāla, vispirms jāpievieno vadības slēdzis KLI, lai iespējotu VELUX Touch integrāciju.

Vadības ierīce KLC 410 savienota pārī ar vadības slēdzi (KLI 31x)

  1. Izpildiet norādījumus: Kopēt no esoša vadības slēdža (KLI 31x)

Vadības ierīce KLC 410 savienota pārī ar skārienjutīgo vadības pulti (KLR 200)

  1. Izpildiet norādījumus: Kopēt no esošas skārienjutīgas vadības pults (KLR 200)

Vadības ierīce KLC 410 tiek izmantota tikai ar slēdzi, kam nav potenciāla

  1. Atrodiet savu vadības ierīci un atiestatīšanas pogu (sarkanā punkta marķējums kabeļa pusē).
  2. Nospiediet un 10 sekundes turiet atiestatīšanas pogu, lai atiestatītu visus iepriekšējos savienojumus pārī.
  3. Savienojiet pārī vadības slēdzi KLI ar vadības ierīci: uz vadības slēdža KLI nospiediet pārī savienošanas pogu (ikona ar diviem apļiem), īsi izmantojot smailu priekšmetu.
  4. Iestatiet vadības ierīci savienošanas pārī režīmā: uz vadības slēdža KLI uz īsu brīdi nospiediet iestatīšanas pogu (zobrata ikona), izmantojot smailu priekšmetu.
  5. Pievienojiet slēdzi, kam nav potenciāla: nospiediet atvēršanas/augšupvērstās bultiņas vai lejupvērstās bultiņas/aizvēršanas pogu uz slēdža, kam nav potenciāla.

Tagad atgriezieties savā VELUX Touch, lai pabeigtu produkta pārsūtīšanu un instalēšanu. Izpildiet norādījumus: Kopēt no esoša vadības slēdža (KLI 31x)