Kopēt no esoša vadības slēdža (KLI 31x)

Šajā rakstā ir parādīts, kā pievienot produktus, kurus kontrolē esošs vadības slēdzis (KLI 311, KLI 312 vai KLI 313), lai pabeigtu jaunā VELUX Touch iestatīšanu.

Sagatavojiet savus produktus, lai tos pievienotu savam jaunajam VELUX Touch.
SVARĪGI! Ja mājās izmantojat gan vienvirziena, gan divvirzienu vadības ierīces, vienmēr sāciet kopēt produktus no divvirzienu vadības ierīces.

  1. Pieskarieties priekšējai pogai (augšupvērstās un lejupvērstās ikonas), lai pārbaudītu, vai vadības slēdzis kontrolē pievienojamos produktus.
  2. Vadības slēdža sānos atrodiet iestatījumu pogu (zobrata ikona).
  3. Uz īsu brīdi nospiediet iestatījumu pogu ar smailu priekšmetu, pārslēdzot produktus pāra savienošanas režīmā, izraisot logu/ruļļveida slēģu/žalūziju nelielu kustību, lai veiktu apstiprināšanu.

Tagad atgriezieties savā VELUX Touch, lai pabeigtu produkta pārsūtīšanu un instalēšanu.
Piezīme. Produkta pārsūtīšana ir jāpabeidz ne ilgāk kā 10 minūšu laikā.