Stiklojumu salīdzinājuma diagramma

 

Siltuma
izolācija
Saules
enerģija
Aizsardzība
pret sauli 
Skaņas
izolācija 
Ielaušanās  Drošība Lietus trokšņu
slāpēšana
Ērti
kopjams
(00H) Neapsildāmi bēniņi                 
(--34) ieteicamais stiklojums
vannas istabām

**

**

 
 

**

     
(--50) Saules enerģijas lieliska saglabāšana

*

***

 
 

 *

 
       
(--57) Papildu aizsardzība pret sauli
un trokšņu samazināšana

**

*** 

 ***

 
  Jā  Jā 
(--59) Nomaiņas stiklojums

 **

**

 

*

       
(--59P) Konservācijas logi                
(--60) Papildu aizsardzība pret sauli
un trokšņu samazināšana

 **

*

***

***

*

 Jā  Jā  Jā
(--62) Papildus trokšņu samazināšana

***

 **

 

 ***

 *

 Jā  Jā  
(--66) Maksimāla enerģētiskā
efektivitāte

 ***

**

 

*** 

*

 
 Jā   Jā 
(--70) Personiskā drošība un
daudz saules enerģijas

*

***

 
 

**

 

*

 
Jā     
(--70Q) Lielāka aizsardzība
pret ielaušanos

*

**

 
 

**

 

***

 
Jā     
(--73) Standarta siltumizolācija
un personiskā drošība
 

**

**

 
 

**

 

*

 
   
(--76) Papildu aizsardzība pret sauli

 **

*

 

***

 

**

 
  Jā