RISINĀJUMI ILGTSPĒJĪGAI DZĪVOŠANAI.

Mūsu jumta logi var radīt labāku un veselīgāku iekštelpu klimatu nākamajām paaudzēm. Tie ir būvēti ilgmūžībai un ir izgatavoti no sertificētas koksnes. Pēdējos 80 gadus, kopš mūsu pirmsākumiem, mēs vienmēr esam centušies uzlabot jumta logus un radīt sabiedrībai noderīgus produktus. Bet mēs varam rīkoties vēl labāk. Tāpēc mēs esam izvirzījuši sev dažus vērienīgus mērķus. Līdz 2041. gadam mēs realizēsim Lifetime Carbon Neutral, vienlaikus uzlabojot savu produktu ilgtspējību. Mēs pievienosim jaunas funkcijas un uzlabosim materiālus, kas izmantoti, lai padarītu mūsu jumta logus viedākus un samazinātu to oglekļa nospiedumu. Tātad 2030. gadā VELUX jumta logs radīs būs par 50% mazāk CO2, un tā iepakojums būs bez plastmasas un izgatavots no viena 100% pārstrādājama materiāla.

Kāpēc? Jo, tā ir mūsu daba.

WWF un VELUX Group

Sadarbībā ar WWF (World Wide Fund for Nature) mēs izlīdzināsim mūsu vēsturisko oglekļa pēdas nospiedumu 5,6 miljonu tonnu CO2 apmērā, ieguldot dažādos mežu saglabāšanas projektos. Saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķi ierobežot temperatūras pieaugumu 1,5° C robežās, arī nākotnē apņemamies būtiski samazināt uzņēmuma radītās oglekļa emisijas.

Tas ir mūsu jaunais Lifetime Carbon Neutral koncepts


Ārpus oglekļa komforta zonas

"Mēs esam apņēmušies līdz 2041. gadam ieviest konceptu Lifetime Carbon Neutral, izlīdzinot mūsu vēsturiskās CO2 emisijas un samazinot oglekļa pēdas nospiedumu nākotnē."

– Deivids Brigs (David Briggs), VELUX grupas izpilddirektors

Meža projekti kopā ar WWF par mežu atjaunošanu un saglabāšanu oglekļa uztveršanas nolūkā
 Mēs apņemamies nākotnē samazināt emisijas, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķi samazināt temperatūru līdz 1,5 ° C līmenim
WWF un VELUX Group