Sadarbībā ar WWF (World Wide Fund for Nature) mēs izlīdzināsim mūsu vēsturisko oglekļa pēdas nospiedumu 5,6 miljonu tonnu CO2 apmērā, ieguldot dažādos mežu saglabāšanas projektos. Saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķi ierobežot temperatūras pieaugumu 1,5° C robežās, arī nākotnē apņemamies būtiski samazināt uzņēmuma radītās oglekļa emisijas.

Tas ir mūsu jaunais Lifetime Carbon Neutral koncepts

WWF un VELUX Group

Ārpus oglekļa komforta zonas

"Mēs esam apņēmušies līdz 2041. gadam ieviest konceptu Lifetime Carbon Neutral, izlīdzinot mūsu vēsturiskās CO2 emisijas un samazinot oglekļa pēdas nospiedumu nākotnē."

– Deivids Brigs (David Briggs), VELUX grupas izpilddirektors

Meža projekti kopā ar WWF par mežu atjaunošanu un saglabāšanu oglekļa uztveršanas nolūkā
 Mēs apņemamies nākotnē samazināt emisijas, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķi samazināt temperatūru līdz 1,5 ° C līmenim
WWF un VELUX Group
Mūsu jumta logi un vispārējā produktu ilgtspēja ir mūsu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 pamatā