Kopēt no esoša VELUX Touch (KLR 300)

Šajā rakstā ir parādīts, kā kopēt produktus, kurus kontrolē ar esošu VELUX Touch (KLR 300), lai pabeigtu jaunā VELUX Touch iestatīšanu.

Sagatavojiet savu esošo divvirzienu VELUX Touch skārienjutīgo vadības pulti KLR 300, lai nosūtītu produktu kopiju uz savu jauno VELUX Touch.
Lūdzu, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

Esošajā VELUX Touch

  1. Pagrieziet savu VELUX Touch, lai piekļūtu akumulatora nodalījumam aizmugurē. Noņemiet akumulatora nodalījuma vāku un kreisajā pusē atrodiet produkta atslēgas pogu (atslēgas ikona).
  2. Nospiediet un turiet nospiestu produkta atslēgas pogu, kamēr skatāties, vai lēnām mirgo zaļā LED pirms pāriešanas uz ātrāku mirgošanu.
  3. Lai sāktu kopijas sūtīšanu, atlaidiet produkta atslēgas pogu.

Tagad atgriezieties jaunajā VELUX Touch, lai pabeigtu produkta pārsūtīšanu un instalēšanu.
Piezīme. Produkta pārsūtīšana ir jāpabeidz ne ilgāk kā 2 minūšu laikā.

                                                               Produkta pievienošana no esoša VELUX Touch