Kopēt no interfeisa (KLF 200)

Šajā rakstā ir parādīts, kā kopēt produktus, kurus kontrolē ar esošu KLF 200, lai pabeigtu jaunā VELUX Touch iestatīšanu.

Sagatavojiet interfeisu KLF 200, lai nosūtītu produktu kopiju uz savu jauno VELUX Touch.
Lūdzu, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

  1. Atrodiet savu interfeisu un pagrieziet to, lai piekļūtu produkta atslēgas pogai (mazās atslēgas ikona) kabeļa pusē.
  2. Nospiediet un turiet nospiestu produkta atslēgas pogu, kamēr skatāties, vai lēnām mirgo zaļā LED pirms pāriešanas uz ātrāku mirgošanu.
  3. Lai sāktu kopijas sūtīšanu, atlaidiet produkta atslēgas pogu.

Tagad atgriezieties savā VELUX Touch, lai pabeigtu produkta pārsūtīšanu un instalēšanu.
Piezīme. Produkta pārsūtīšana ir jāpabeidz ne ilgāk kā 2 minūšu laikā.

Produktu pievienošana jaunajam VELUX Touch no esoša interfeisa (KLF 200)