RENOVĀCIJA: SVARĪGA STRATĒĢIJA IZAUGSMEI, KĀ ARĪ VESELĪBAS UN KLIMATA UZLABOŠANAI

Veselīgo māju barometrs 2019 analizē ne tikai datus par iekštelpām un mājokļiem, bet arī par vietām, kur bērni pavada lielu daļu sava laika - skolas.

Pētījums rāda, cik svarīgi ir uzlabot klimatu iekštelpās, klasēs, lai nodrošinātu, ka bērni no savas izglītošanās gūst pēc iespējas vairāk labuma.HHB 2019

Lejupielādēt jaunāko ziņojumu

Veselīgu māju barometrs ir ikgadējs pētījums par Eiropas iedzīvotājime, par iekštelpu klimatu, kā tas ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli. 2022. gada pētījums ir veikts, liekot uzsvaru uz ēku ilgtspējību. 

 

HHB 2018

Lejuplādēt  ziņojumu 

Veselīgo māju barometrs ir ikgadējs pētījums par Eiropas pilsoņu attieksmi un uzvedīgu mājas komforta, enerģijas patēriņa un vides ietekmes jautājumos. Jaunākajā pētījumā akcentēts mājokļu fonds Eiropas valstīs un darba vietu problemātika.

Lejuplādēt kopējo ziņojumu 

Veselīgo māju barometrs ir ikgadējs pētījums par Eiropas pilsoņu attieksmi un uzvedīgu mājas komforta, enerģijas patēriņa un vides ietekmes jautājumos. Pētījumu pasūta VELUX grupa un to realizē neatkarīgi konsultanti profesora Bernda Vegnera (Bernd Wegner) no Berlīnes Humbolta universitātes vadībā.

HHB

Lejuplādēt Latvijas ziņojumu 

Veselīgo māju barometrs ir ikgadējs pētījums par Eiropas pilsoņu attieksmi un uzvedīgu mājas komforta, enerģijas patēriņa un vides ietekmes jautājumos. Pētījumu pasūta VELUX grupa un to realizē neatkarīgi konsultanti profesora Bernda Vegnera (Bernd Wegner) no Berlīnes Humbolta universitātes vadībā. Barometra dati par Latviju.