Jumiķa arods
Jumiķu arods

Profesinālās vidējās izglītības programma - jumiķis 

Jumiķis ir savas nozares profesionālis, kas tiek cienīts un novērtēts, kā profesionāli, tā arī finansiāli. Kvalificēts jumiķis ir labs arods, kuru apgūstot, iegūt labu darbu būs vienkārši.

Apgūstot programmu iegūsti praktiskā darba iemaņas kvalificētam darbam būvniecībā jumta konstrukciju klāja izgatavošanā un dažādu mūsdienīgu jumta seguma uzklāšanā, kā arī jumta logu profesionālā iebūvēšanā.

Mācīties iespējams jauniešiem līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot), mācībās apgūst profesiju, kas atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim, par valsts un ESF finanšu līdzekļiem. Stipendija no EUR 70 līdz EUR 115 mēnesī. Tiek segti izmitināšanas un ceļa izdevumi kvalifikācijas prakses laikā 70 EUR apmērā mēnesī. 

Programmas ilgums: 1,5 gads, no kuriem 3 mēneši ir kvalifikācijas prakse uzņēmumā. Mācību sākumā tiek sastādīts grafiks visam mācību laikam. Grafiks sadalīts tā, lai jaunietis atrod un saglabā savu darbavietu prakses uzņēmumā, grafikā norādītas nedēļas, kad jāatrodas skolā un kad jāatrodas uzņēmumā. 

Mācības tiek organizētas darba vidē balstītas izglītības ieguves formā – daļa izglītības programma tiek apgūta skolā klātienē un daļa attālināti, atrodoties nozares uzņēmumā. Ar uzņēmumu tiek slēgts līgums par prakses nodrošināšanu. Programma izstrādāta sadarbībā ar Latvijas Jumiķu apvienību.

Mācību laikā apgūst: kokapstrādes pamatus, jumta būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju un izbūvi, jumta montāžas, renovācijas un restaurācijas darbus, sešu dažāda jumta materiālu klāšanu -skaidas, dēlīši, niedres, dakstiņi, skārds, bitums, noteku uzstādīšanu, jumta logu iebūvēšanu, būvdarbu apjoma novērtēšanu, atbilstošu materiālu izvēli un to daudzuma aprēķināšanu, sava darba uzdevumu plānošanu, darba drošības, ugunsdrošības un sanitārās prasības.

Apgūstot programmu iegūst: Latvijas Republikā atzītu profesionālās vidējās izglītības diplomu ar 3. profesionālo kvalifikāciju Jumiķis.

Mācību vieta: Priekuļu tehnikums ar mācību realizācijas vietu Ērgļos, Oškalna iela 10, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV4840, T.64871235. www.ergliarods.lv;www.pt.edu.lv.